Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών