Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας