Δικαιούχοι στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Α' Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά από εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών Α΄ Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης και την ανακοίνωση της Α΄ και Β΄ Κατανομής οι παρακάτω φοιτητές (ακολουθεί συνημμένος πίνακας) είναι δικαιούχοι στέγασης για το Ακαδ. Έτος 2017-18 (Γ΄Φάση).
Στην Γ΄ φάση δικαιούχοι στέγασης σύμφωνα με τον πίνακα ( αυξ.αριθ. 61 έως 79 τελευταίος) θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχο Ξενοδοχείο από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης αυστηρά από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης

Μπουντζής ΠέγκοςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Γ΄ΦΑΣΗ-.pdf


14-11-2017 (shatzop)