Ανακοίνωση αναβολής εκλογών ΕΔΙΠ

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ.pdf


28-11-2017 (shatzop)