Ενημέρωση σχετικά με την κατάληψη του κτιρίου της Πρυτανείας.

Επισυνάπτεται επιστολή του Πρυτανεύοντα κ. Τουλουπίδη Σταύρου.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προς φοιτητές 1


30-11-2017 (aorfan)