Αποφάσεις Συγκλήτου


Επισυνάπτονται αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Απόφαση Συγκλήτου 1.pdf
2. Απόφαση Συγκλήτου 2.pdf


01-12-2017 (aorfan)