(ΚΕ 82020, Α.Π. 30469/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης – Ορθή Επανάληψη
Πρόσκληση 30469/2017Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 6ΠΛΥ46ΨΖΥ1-Ψ6Χ - Ορθή Επανάληψη.pdf


08-01-2018 (pollyh)