Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,, στη συνεδρίαση με αριθμό 399/25.05.2018 αποφάσισε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση ΕΗΔΕ_τελικό.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Αίτηση Υποψηφιότητας για ΕΗΔΕ.pdf


29-05-2018 (pollyh)