Στεγαστικό επίδομα


Επισυνάπτεται ανακοίνωση σχετικά με το στεγαστικό επίδομα.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Εγκύκλιος-στεγαστικού-επιδόματος-2017-2018_signed.pdf
2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ-ΕΠΙΔΟΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2017-2018-new.docx


05-06-2018 (aorfan)