Ανακοίνωση σχετικά με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις του στεγ. επιδόματος 2017-18.


Ανακοίνωση σχετικά με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις του στεγ. επιδόματος 2017-18.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοινωση-στεγαστικό-2017-2018.docx


11-06-2018 (aorfan)