Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12.6.2018.pdf


14-06-2018 (aorfan)