Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης 2018-2019 στην Ξάνθη