(ΚΕ 81979, Α.Π. 17644/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Πρόσκληση 17644/26-07-2018Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 7ΤΙΚ46ΨΖΥ1-75Ε - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf


26-07-2018 (pollyh)