(ΚΕ 81624, Α.Π. 17660/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης


Πρόσκληση 17660/26-07-2018Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΩΚ9Φ46ΨΖΥ1-ΟΚΓ.pdf


26-07-2018 (pollyh)