Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.


Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ _ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ του Δ.Π.Θ..pdf.pdf


07-09-2018 (aorfan)