MENU

Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» αποτελείται από:

 1. τον Πρύτανη,
 2. τους Αντιπρυτάνεις,
 3. έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, (που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που με­τέχουν στη Σύγκλητο),
 4. τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότη­τες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανά­πτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του,

β)καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος,

γ)καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοι­χους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού,

δ)εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υπο­βάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,

ε)εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Ορ­γανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

ζ) μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπη­ρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προ­σωπικό σε αυτές,

η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανα­κατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,

θ) ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος.

Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινο­ποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος.

Μέλη Πρυτανικού Συμβουλίου
 1. Πρύτανης: Καθηγητής Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης 
 2. Αντιπρυτάνεις: Αν. Καθηγητής Φώτιος Μάρης, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγητής Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος
 3. Εκπρόσωπος Φοιτητών: Δεν έχει υποδειχθεί
 4. Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Θεόδωρος Πασχαλίδης, με Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο την Ουρανία Πουφινά

 

Πράξη Πρύτανη για την ανασυγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ. (ΔΠΘ/ΠΡ/10758/630/19.10.2018

Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρυτανικό Συμβούλιο(ΦΕΚ 4507/12.10.2018, Τεύχος Β', Απόφαση 4)

Επικοινωνία

 • Κωνσταντινιά Μάμουλου
 • Τηλέφωνo
  25310 39153
 • Email
  kmamoulo@admin.duth.gr
 • Διεύθυνση
  Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία)
  Πανεπιστημιούπολη
  Κομοτηνή, T.K.69100