Η Σχολή Επιστημών Αγωγής βρίσκεται στην Νέα Χηλή, 2 χιλ. δυτικά της Αλεξανδρούπολης και είναι μία από τις πέντε Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1998 και στην Σχολή εντάσσονται τα Τμήματα:
  •   Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση
  •   Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25510 30013
Fax: 25510 30038
email: secr at edu.duth.gr
Διεύθυνση: Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής www.edu.duth.gr