Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Στις σελίδες που ακολουθούν οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει το έργο της φροντίδας και της ενημέρωσης του διαδικτυακού αυτού τόπου προσπάθησαν να απεικονίσουν σ' αυτόν όχι μόνον την ιστορία, την ως σήμερα πορεία και την παρούσα κατάσταση του Τμήματός μας, αλλά και το ποικίλο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που ασκείται σ' αυτό. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές η εσωστρέφεια που συχνά εκδηλώνεται στους ακαδημαϊκούς χώρους δεν επιτρέπει να προβληθεί το έργο που παράγεται αθόρυβα, αλλά μεθοδικά και συστηματικά στις Σχολές και τα Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

Πρώτ' απ' όλα οφείλουμε να επισημάνουμε προς ενημέρωσή σας ότι το Τμήμα μας από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011 βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες καταρτίστηκε από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον Απρίλιο του 2011. Από τότε αποτελεί το νέο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο εντάσσονται οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες. Επιπλέον, σύντομα πρόκειται να δημιουργηθούν τομείς, ενώ έχει αποφασιστεί και αναμένεται να εγκριθεί και από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση νέων εργαστηρίων. Παράλληλα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα αίθουσα πληροφορικής για την αρτιότερη κατάρτιση των φοιτητών

Βασικός στόχος της διοίκησης του Τμήματος είναι η ίδρυση και η λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στις επιστήμες της Ιστορίας και της Εθνολογίας, τα οποία επίσης έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και τη Σύγκλητο του ΔΠΘ και αναμένεται η έγκρισή τους και από το Υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για όλα αυτά θα αναρτώνται σταδιακά στην παρούσα ιστοσελίδα ανάλογα με τον ρυθμό της πραγματοποίησης των προγραμμάτων και των σχεδιασμών μας, αφού, όπως είναι γνωστό, η ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών δεν εξαρτάται μόνον από το Τμήμα μας.

Κλείνοντας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τόσο τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας, όσο και τους γονείς και κηδεμόνες τους ότι τόσο το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, όσο και το υπόλοιπο Ειδικό και Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε, αν δεν έχουμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα που η χώρα και η κοινωνία μας γνωρίζουν μια πρωτοφανή κρίση, η οποία βέβαια ασκεί καθοριστική επίδραση και στα ΑΕΙ. Παρ' όλα αυτά, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Προσωπικό του Τμήματός μας θα προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του τόσο στο επίπεδο των σπουδών, όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της διάχυσής της.

Μ' αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, σημειώνοντας ότι με χαρά θα δεχθούμε και θα συζητήσουμε τις εποικοδομητικές και δημιουργικές προτάσεις που πιθανώς θα μας στείλετε, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται σ' αυτήν.


Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25310 39462
Fax: 25310 39483
email: secr at he.duth.gr
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.he.duth.gr