Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Δέχεται κατ’ έτος 190 περίπου φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε 59 υποχρεωτικά, σε 11 επιλεγόμενα μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του να εκπονήσει διπλωματική εργασία.


Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25410 79022
Fax: 25410 79024
email: info at civil.duth.gr
Διεύθυνση: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.civil.duth.gr