Η Πολυτεχνική Σχολής της Ξάνθης αποτελείται απο τα παρακάτω τμήματα:
  -   Πολιτικών Μηχανικών
  -   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  -   Μηχανικών Περιβάλλοντος
  -   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  -   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

Λόγω των έργων που γίνονται τα τελευταία χρόνια, για την δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων που δεν έχει ολοκληρωθεί, κάποια τμήματα βρίσκονται εντός της Πόλης, και κάποια εκτός στην νεά Πανεπιστημιούπολη σε απόσταση 2,33km μεταξύ τους, και 2,8km απο το κέντρο της Ξάνθης.

Στην πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται εντός της πόλης βρίσκονται:
  -   Η Κοσμητεία
  -   Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, Γραμματεία, Διοίκηση)
  -   Το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, Γραμματεία, Διοίκηση)
  -   Τα εργαστήρια του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ
  -   Η Γραμματείας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αίθουσες διδασκαλίας.
  -   Η βιβλιοθήκη
  -   Το αναγνωστήριο

Στην πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων βρίσκονται:
  -   Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  -   Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (εκτός της Γραμματείας)
  -   Το εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος των Πολιτικών Μηχανικών
  -   Το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Αίθουσες Διδασκαλίας, Γραμματεία, Διοίκηση)

Τέλος στις εστίες Κιμμερίων βρίσκονται:
  -   Οι φοιτητικές Εστίες
  -   Η φοιτητική Λέσχη
  -   Το αμφιθέατρο Καραθεοδωρής
  -   Τα εργαστήρια των Μηχ. Περιβάλλοντος


Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25410 79036 και 79040
Fax: 25410 79061
Διεύθυνση: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής www.eng.duth.gr