Η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, σ’ ένα συγκρότημα τεσσάρων κτιρίων εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης.

Ιδρύθηκε το έτος 2013 (ΠΔ 86/2013) και αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
  •   Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  •   Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 25520 41162 (εσωτ. 76162)
Fax: 25520 41191
email: lpitiako@ores.duth.gr
Διεύθυνση: Πανταζίδου 193, T.K. 68200 - Ορεστιάδα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής: http://www.geo.duth.gr/