Ανακοινώσεις

20/09/2017: Εγκυκλιος Στεγατικού Επιδόματος 2016-2017
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος ΗΜ&ΜΥ
15/09/2017: (ΚΕ 81942, Α.Π. 20252/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
28/07/2017: (ΚΕ 51714, Α.Π. 17829/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2017: (ΚΕ 81926, Α.Π. 17634/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/07/2017: (ΚΕ 81852, Α.Π. 17396/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/07/2017: Ενημέρωση πρός όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ
18/07/2017: Επιστολή πρός όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google