Ανακοινώσεις

20/11/2017: Aνακήρυξη υποψηφίων μελών Ε.Τ.Ε.Π. της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
20/11/2017: Ανάδειξη υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των μελών του διοικητικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. στην Σύγκλητο.
20/11/2017: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών.
14/11/2017: (ΚΕ 81711, Α.Π. 25815/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
14/11/2017: (ΚΕ 81978, Α.Π. 25715/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
14/11/2017: Δικαιούχοι στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Α' Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης.
14/11/2017: (ΚΕ 80340, Α.Π. 25775/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/11/2017: Δικαιούχοι στέγασης (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
09/11/2017: Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
09/11/2017: Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google