Πληροφορίες για νέους φοιτητές

τηλ. 25410-79900

Autumn Leaf Autumn Leaf Autumn Leaf Autumn Leaf Autumn Leaf Autumn Leaf Autumn Leaf

Υποχρεωτική εγγραφή

ανά

εξάμηνο.

Ταυτόχρονη

δήλωση

μαθημάτων.

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής.

Ορκωμοσία φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Κτίριο Βιβλιοθήκης Πολυτεχνικής Σχολής.

Κτίριο Παιδαγωγικών - Αλεξανδρούπολη.