Πρυτανεία - Κομοτηνή.

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής.

Ορκωμοσία φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Κτίριο Βιβλιοθήκης Πολυτεχνικής Σχολής.

Κτίριο Παιδαγωγικών - Αλεξανδρούπολη.