MENU

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για τα τεχνικά έργα του πανεπιστημίου, την επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, τη συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των υπαιθρίων χώρων του πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα

α)Τμήμα Μελετών

β)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

γ)Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

δ)Τμήμα Συντήρησης

ε) Τμήμα Τεχνικών Έργων Ξάνθης

στ) Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης

 Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Μελετών: Συντάσσει αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τα έργα του Πανεπιστημίου ή αναθέτει την εκπόνησή τους σε τρίτους κατά την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Ελέγχει τις μελέτες που εκτελούνται από τρίτους και μεριμνά για την πληρωμή τους Έχει την ευθύνη για την προκήρυξη και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων εκτέλεσης έργων και την κατάρτιση των εργοληπτικών συμβάσεων .Μεριμνά για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος για θέματα της αρμοδιότητάς του.

β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης: Υποστηρίζει διοικητικά και γραμματειακά το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Έχει την ευθύνη τήρησης του αρχείου μελετών. Μεριμνά για το λογιστικό έλεγχο των μελετών και τον υπολογισμό και έλεγχο των πινακίων αμοιβής των μελετητών. Διακινεί την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της διεύθυνσης .Παρακολουθεί την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται. Διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διενέργεια των δημοπρασιών και εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών. Έχει την ευθύνη για την τήρηση και διαφύλαξη των φακέλων των συμβάσεων των έργων καθώς και το κλείσιμο των φακέλων των έργων και τηρεί το αρχείο παλαιών εργολαβιών.

γ) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων: Έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για την ανέγερση κτιρίων ή την επισκευή και διαρρύθμιση των υπαρχόντων. Επιβλέπει, ελέγχει και συντονίζει την εκτέλεση των έργων και κάθε άλλη διαδικασία, που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Ασχολείται με τη σύνταξη και έλεγχο των επιμετρήσεων, την έγκριση των λογαριασμών, τη σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών, την παραλαβή των έργων και την καλή εκτέλεση των συμβάσεων. Ελέγχει την ποιότητα και την αναλογία των υλικών και την ποιότητα των κατασκευών. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης μικρών έργων.

δ) Τμήμα Συντήρησης: Μεριμνά για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπαιθρίων χώρων και των έργων υποδομής. Έχει την ευθύνη για την επισκευή και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης με το αναλώσιμο και μη ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό και λοιπό υλικό. Καταρτίζει προγράμματα για τη δημιουργία ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου. Έχει την ευθύνη για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και ελεύθερων υπαίθριων χώρων.

ε) Τμήμα Τεχνικών Έργων Ξάνθης έχει ως αντικείμενο κυρίως την εκτέλεση των έργων και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων των ακαδημαϊκών μονάδων που εδρεύει στην Ξάνθη. Το Τμήμα έχει ειδικότερα τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για την ανέγερση κτιρίων ή την επισκευή και διαρρύθμιση των υπαρχόντων στην πόλη της Ξάνθης. Επιβλέπει, ελέγχει και συντονίζει την εκτέλεση των έργων και κάθε άλλη διαδικασία, που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Ασχολείται με τη σύνταξη και έλεγχο των επιμετρήσεων, την έγκριση των λογαριασμών, τη σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών, την παραλαβή των έργων και την καλή εκτέλεση των συμβάσεων. Ελέγχει την ποιότητα την αναλογία των υλικών και την ποιότητα των κατασκευών. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης μικρών έργων.

Επιπλέον μεριμνά για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπαιθρίων χώρων και των έργων υποδομής που βρίσκονται στην Ξάνθη. Έχει την ευθύνη για την επισκευή και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης με το αναλώσιμο και μη ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό και λοιπό υλικό. Καταρτίζει προγράμματα για τη δημιουργία ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου. Έχει την ευθύνη για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και ελεύθερων υπαίθριων χώρων.

στ) Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης ασκεί τις αρμοδιότητες της προηγούμενης περίπτωσης

ε΄) για τις μονάδες του Πανεπιστημίου που λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι αριθμοί σε παρένθεση είναι τηλέφωνα που ισχύουν μόνο για εσωτερική χρήση.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

ΓΛΕΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Αν. Προϊστάμενος 2531039234 (74234) tglenis@admin.duth.gr

Τμήμα Μελετών

ΓΛΕΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Αν. Προϊστάμενος 2531039234 (74234) tglenis@admin.duth.gr
ΛΟΥΑΡΗ ΜΕΛΛΩ   2531039245 (74245) mlouari@affil.duth.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αν. Προϊστάμενος 2531039018 (74018) ggelatos@admin.duth.gr

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ Αν. Προϊσταμένη 2531039255 (74255) dapostol@admin.duth.gr

Τμήμα Συντήρησης

ΤΣΙΜΟΥΡΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αν.Προϊστάμενος 2531039293 (74293) stsimour@admin.duth.gr

Τμήμα Τεχνικών Έργων Ξάνθης

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αν.Προϊστάμενος 2541079082 (71082) vpimenid@admin.duth.gr
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   2541079072 (71072) nlygoura@admin.duth.gr
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   2541079086 (71086) gmpofil@admin.duth.gr
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   2541079087 (71087) mtsalidi@admin.duth.gr
ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ      
ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      
ΛΙΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      

Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολής

ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αν.Προϊστάμενος 2551030955 (77955) ktsipits@admin.duth.gr
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   2551030966 (77966) chreftim@admin.duth.gr
ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   2551030957 (77957) dkarakat@admin.duth.gr
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ   2552041103 (76103) pdelipia@admin.duth.gr
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   2551030959 (77959) thachatz@admin.duth.gr
ΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   2552041102 (76102)  
ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
2552041102 (76102)
 

 

Υπηρεσίες

Πληροφορίες

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων