MENU

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Σ.)

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4957/2022 σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Σ.).

Η αρμοδιότητες της Επιτροπής


α) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούν των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων των Συνελεύσεων των Τμημάτων για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, των σχετικών εκθέσεων σκοπιμότητας και βιωσιμότητάς τους και την κοστολόγηση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητα αναπομπής τους, αν η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή οι συνοδευτικές εκθέσεις δεν είναι πλήρεις,
β) η κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού για προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο,
γ) η εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,
δ) ο έλεγχος της τήρησης των Κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,
ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών,
στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης,
ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. 
 

Υπηρεσίες

Σύνθεση Ε.Π.Σ.

Μαρία Γρηγορίου Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεαμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., ως Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
Θεόδωρος Λιαλιάρης Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
Ελένη Δούδα Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αθανάσιος Καραφύλλης Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
Γεώργιος Σαραφόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 
Γεώργιος Συρακούλης Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
Μαρία Παππά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
Αθανάσιος Κούγκουλος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
Απόστολος Σπάσης μέλος Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού