MENU
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (από Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο)

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (από Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο)

   Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ΣΙΤΙΣΗΣ, να τα αποστείλουν ΑΜΕΣΑ ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε κάθε πόλη.


   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής : 

   1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση. 
   2. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα για σίτιση.
   3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
   5. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων 
   6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (2019).

       Επιπλέον σε περίπτωση που ο φοιτητής εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσκομίζει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής:

   1. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.2.
   2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ κατηγορία.
   3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.
   4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1.
   5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
   6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ.
   7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

    
   * Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

   Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση των δικαιολογητικών για ΣΙΤΙΣΗ αυτή θα γίνεται ως εξής :

   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Κομοτηνής στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή. ekravvar@admin.duth.gr
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ξάνθης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης tath@xan.duth.gr
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Αλεξανδρούπολης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης tath@alex.duth.gr
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ορεστιάδας στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων tath@ores.duth.gr

    Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
    

   Documents to download

   Print