MENU
   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου   Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη:

    

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141)
   2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141)
   3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
   4. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 123024/Ζ1/6-10-2022 με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220/Β707-10-2022).
   5. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/19117/167/23-11-2021  (ΑΔΑ: 9Η5Ο46ΨΖΥ1-6ΝΣ) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024
   6. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/51612/616/9-6-2023 (ΑΔΑ:6ΓΕΩ46ΨΖΥ1-8Ν8) απόφαση ορισμού μελών Εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
   7. Το αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/55397/649/28-6-2023 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής περί ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024.
   8. Το αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/55357/635/19-6-2023 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής περί ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024.
   9. Το αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/56855/662/5-7-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024.
   10. Το αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/56625/658/4-7-2023 πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.  

   Διαπιστώνει

   1. Την εκλογή τoυ κ. Αθανάσιου Τσελεμπόνη, ως  τακτικού  εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024 με αναπληρωτή την κα Φωτεινή Παπαχρήστου.
   2. Την εκλογή τoυ κ. Ανέστη Παπαδούδη, ως  τακτικού  εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024 με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Ταρσούδη

   Ο Κοσμήτορας

                                                   Καθηγητής Θεόδωρος Σ. Λιαλιάρης

   Print