MENU
   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

   ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

   ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:

    

   1. Το Ν.Δ. 87/27.07.1973 (ΦΕΚ 159/Α/27.07.1973) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην»,
   2. Το Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/Α/03.06.2013) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»,
   3. Τις διατάξεις των άρθρων 76-78 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α /23.09.2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2014) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
   4. Τις διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 4957/21.07.2022 (ΦΕΚ 141/Α /21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις,
   5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 για τη συγκρότηση της Κοσμητείας, αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα,
   6. Τις διατάξεις του άρθρου 40, του Ν.4957/21.07.2022 (ΦΕΚ 141/Α /21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» περί των Γενικών διατάξεων για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης,
   7. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α /03.08.2021) «Αναβάθμιση του  σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», περί χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.,
   8. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτω-ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/ΑΥ/23.09.2020), όπως ισχύουν,
   9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
   10. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 123024 /Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220/Β/07.10.2022) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μο-νοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,
   11. Την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/57218/6772/1541/01.07.2022 (ΦΕΚ 635 /ΥΟΔΔ/22.07.2022) Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
   12. Την αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/56359/6654/1514/21.06.2023 (ΦΕΚ 574 /ΥΟΔΔ/08.07.2022) Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
   13. Τις αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/57689/603/07.07.2022 και ΔΠΘ/ΣΕΥ/16326 /177/14.11.2022 Διαπιστωτικές Πράξεις της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
   14. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/55212/5447/27.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΜΦΦ46ΨΖΥ1-ΘΘ7), (ΔΠΘ/ΣΕΥ/62799/743/30.08.2023) Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2025,
   15. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΕΥ/57016/667/05.07.2023 (ΑΔΑ:6Λ8Τ46ΨΖΥ1-ΔΟ5) Διαπιστωτική Πράξη του Κοσμητεύοντος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024,
   16. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΔΙΟΙΚ/60692/1325/26.07.2023 Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 774/ΥΟΔΔ/02.08.2023) με θητεία από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (02.08.2023) έως 31.08.2024 και
   17. Το γεγονός ότι δεν έχουν ορισθεί εκπρόσωποι των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

   ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

    

   Ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 συγκροτείται ως εξής:

    

   Α. Κοσμήτορας:

   Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Β. Πρόεδροι Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας:

   1. Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και
   2. Ιωαννης Τοκατλίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ.

    

   Γ. Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ιατρικής:

   1. Αναστάσιος Καραγιαννάκης, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
   2. Παναγιώτης Σκένδρος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Γενικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
   3. Δημήτριος Στάκος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
   4. Μαρία Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Μορφολογι-κού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ,
   5. Ιωάννης Τέντες, Καθηγητής, Διευθυντής του Λειτουργικού - Κλινι-κοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και
   6. Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ.

   Δ. Εκπρόσωποι μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής:

   1. Αικατερίνη Χλίχλια, Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ,
   2. Νικόλαος Γλυκός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπρόσωπος Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ και
   3. Βασιλική Φαδούλογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ.

   Ε. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.:

   Αθανάσιος Τσελεμπόνης.

   ΣΤ. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.:

   Παπαδούδης Ανέστης.

   Ε. Εκπρόσωποι φοιτητών:

   Δεν έχουν ορισθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

    

   Καθήκοντα Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ασκεί η Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Δέσποινα Διαμαντούδη, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.  

   Με την παράκληση η παρούσα Διαπιστωτική Πράξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Δι@ύγεια» και στην κεντρική ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Ο Κοσμήτορας

   Θ.Κ. Κωνσταντινίδης

   Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ

   Print