MENU
   Εκδήλωση - ημερίδα με θέμα «Η έρευνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Oι συνέργειες για την καινοτομία και τη γνώση, εργαλεία κοινωνικής ευημερίας».

   Εκδήλωση - ημερίδα με θέμα «Η έρευνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Oι συνέργειες για την καινοτομία και τη γνώση, εργαλεία κοινωνικής ευημερίας».

   Συνδιοργάνωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

   Πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του  Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ημερίδα με θέμα: «Η έρευνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Oι συνέργειες για την καινοτομία και τη γνώση, εργαλεία  κοινωνικής ευημερίας». 
   Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Κσθηγητής κ. Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης συγχαίροντας το έργο που πραγματοποιείται στο ΔΠΘ από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης Καθηγήτρια κα. Μαρία Μιχαλοπούλου, ενώ δε παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, αναδεικνύοντας με αυτό το τρόπο την σημασία της έρευνας για το πανεπιστήμιο.

   Σκοπός της ημερίδας ήταν να υπάρξει κοινός σχεδιασμός για την καινοτομία και την έρευνα την επόμενη προγραμματική περίοδο ενόψει των νέων προκλήσεων και των δυνατοτήτων που ανοίγονται στα επόμενα χρόνια, αλλά και να προετοιμαστούμε για εκείνες τις συνέργειες που θα δώσουν ώθηση όχι μόνο στην απορρόφηση κονδυλίων για την έρευνα, αλλά θα έχουν απτά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο με δεδομένες και τις προτεραιότητες της στρατηγικής RIS3 που έχει διαμορφωθεί.

   Την ερευνητική δραστηριότητα στο Δ.Π.Θ. ως πεδίο συνεργειών και πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, ανέδειξε στην ομιλία της η Καθηγήτρια κα. Μαρία Μιχαλοπούλου, Αντιπρύτανης Έρευναςκαι Δια Βίου Μάθησης του Δ.Π.Θ., διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ετοιμότητα για απορρόφηση κονδυλίων που σχετίζονται με την έρευνα, αναφέροντας ότι υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα ως προς την διεκδίκηση αυτών από δημόσιους ερευνητικούς φορείς. «Το επόμενο πλαίσιο στήριξης είναι σημαντικό για το πανεπιστήμιο, μιας και καλούμαστε να προετοιμαστούμε ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε ανταγωνιστικά προγράμματα.  Απαραίτητη είναι  η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, βέβαια αυτή η προσπάθεια βρίσκεται ακόμα στην αρχή της, για αυτό προσβλέπουν ότι θα ενωθούν οι πραγματικές πολύ σημαντικές δυνάμεις, ανθρώπινοι πόροι, δομές και υποδομές του Πανεπιστημίου στη Θράκη με τους υπόλοιπους», σημείωσε μεταξύ η κα. Μαρία Μιχαλοπούλου.

   Την εισήγηση με θέμα " Έρευνα και καινοτομία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Από το Horizon 2020 στο Horizon Europe", ανέπτυξε η Δρ Βασιλική Κοσιαβέλου, Policy Officer Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Παρουσίασε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν στο Horizon Europe, επισημαίνοντας τον διπλασιασμό των κονδυλίων και την δυνατότητα που έχει η Ελλάδα ως επιλέξιμο μέλος για να αξιοποιήσει πολλά χρήματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Σε υγεία, θαλάσσιους πόρους, επιχειρηματικότητα, θα διατεθούν τα κονδύλια, εξήγησε η ίδια.
   Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν οι κατευθύνσεις της ακαδημαϊκής έρευνας και καινοτομίας που θα κωδικοποιούνται στο στρατηγικό πλάνο Horizon Europe, που θα αντικαταστήσει το Horizon 2020, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με την Δρ Bασιλική Κοσιαβέλου, από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας στις Βρυξέλλες.
    
   Το νέο πρόγραμμα θα έχει σημαντικές ευκαιρίες, μιας και διπλασιάζει το ποσό του Horizon 2020 και θα αναπτυχθεί με τρείς πυλώνες, με ένα τέταρτο οριζόντιο, ο οποίος θα αποφορά τις διευρυμένες συνεργασίες. Η Ελλάδα είναι επιλέξιμο μέρος, και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει όλα εκείνα που απαιτούνται για τις δράσεις που αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ, μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και αν σταθεί όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό, αλλά σε Παγκόσμιο επίπεδο, και για αυτό δίνονται αυτά τα χρήματα.
   Έτσι, δίνει προτεραιότητα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως υγεία, θαλάσσιους πόρους, επιχειρηματικότητα, και άλλους τομείς. Ο λεγόμενος οριζόντιος άξονας, που προωθεί την ανάπτυξη, είναι αυτός στον οποίο είναι ιδιαίτερα επιλέξιμη η Ελλάδα, και μπορεί να αντλήσει μόνο από αυτό να αντλήσει τεράστια κονδύλια και η ΑΜΘ.
   Μάλιστα προωθείται η συνεργασία τόσο μεταξύ ιδρυμάτων, όσο και άλλων φορέων, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός των συνόρων της ΕΕ, ενώ έμφαση θα δοθεί στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα πλέον αυτή η συνεργασία δεν θα σταματά στο στάδιο της προ-προώθησης στην αγορά, αλλά θα συνεχίζεται και αφού το προϊόν αυτής της συνεργασίας θα διατίθεται στην κοινή αγορά. Αυτό που ζητά η ΕΕ σε αυτή την φάση της διαβούλευσης, μιας και το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί στα τέλη του 2019, είναι όλοι οι φορείς να συμμετέχουν και να υποβάλλουν την γνώμη τους, ώστε να περιληφθούν στο στρατηγικό πλάνο.

   Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν εισηγήσεις από:

   Την κα. Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: "Ερευνητική δραστηριότητα στο Δ.Π.Θ. Πεδίο Συνεργειών και Πυλώνας Ανάπτυξης για την Α.Μ.Θ.". 
   Τον  κ. Γρηγόρη  Κρέη, Διευθυντή Ερευνών ΕΛΓΟ-Δήμητρα-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ): "Συμβολή στην αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος",
   Την κα Μαριρένα Γρηγορίου, Καθηγήτρια Μοριακής και Αναπτυξιακής Βιολογίας, Τμήματος  Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. "Synthetic Biology from omics technologies to genomic engineering"
   Τον κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο,   Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην ΠΑΜΘ, ως εργαλείο σχεδιασμού χρηματοδοτικών δράσεων και έρευνας"
   Τον Δρ Νέστωρα Τσιρλιγκάνη, Διευθυντή Ερευνών, επικεφαλής Παραρτήματος Ξάνθης "Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" - Έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση",
   Τον κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη, Επίκουρο καθηγητή  Ιατρικής Βιολογίας, Τμήματος  Ιατρικής Δ.Π.Θ "Μια νέα μοριακή και βιοπληροφοριακή πλατφόρμα για το μαζικό έλεγχο εντόμων - φορέων ασθενειών" 


    

   Documents to download

   Print