MENU
   Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του «First Duth International Week: a five-day online training programme»

   Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του «First Duth International Week: a five-day online training programme»

   Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε διαδικτυακά περισσότερους από 80  συμμετέχοντες από 36 Πανεπιστήμια 22 χωρών, στο πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Εβδομάδας του που συνδιοργάνωσε με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.
   Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ενθουσιώδης, και τα σχόλια που άφησαν για την άρτια διοργάνωση, για τη δομή του προγράμματος, για το περιεχόμενο των ομιλιών  και το επίπεδο των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων που προσκλήθηκαν να μιλήσουν  ήταν συγκινητικά.
   Πρόκειται για μια διοργάνωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που είχε σκοπό την επιμόρφωση τόσο διοικητικού όσο και ακαδημαϊκού προσωπικού από Πανεπιστήμια εταίρους ή δυνητικούς εταίρους του Δ.Π.Θ.
   Την πρώτη ημέρα, το Δ.Π.Θ. συστήθηκε στα Πανεπιστήμια εταίρους του και στα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα δικά τους Ιδρύματα.
   Η Τρίτη και η Τετάρτη ήταν οι μέρες κατά τις οποίες συνέπραξαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που οργανώνοντας κοινή σύνδεση των αντίστοιχων διοργανώσεών τους έδωσαν στους συμμετέχοντές τους την ευκαιρία να ακούσουν τους κύριους προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητές του, έδωσαν χρήσιμες κατευθύνσεις  συμβουλές για τη διαχείρισή του, απάντησαν σε ερωτήσεις και συζήτησαν με διδάσκοντες και με στελέχη των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων που εργάζονται για την διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων τους.
   Καθώς κρίθηκε σημαντικό πέρα από την απόκτηση γνώσεων να δοθεί έμφαση και στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, τις δύο τελευταίες ημέρες οργανώθηκαν παράλληλα διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια, ξεχωριστά για το διοικητικό προσωπικό και ξεχωριστά το ακαδημαϊκό προσωπικό. Ο άξονας της ένταξης, της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών για όλους, τα θέματα διαχείρισης χρόνου και οι στρατηγικές παρακίνησης των εργαζομένων, απασχόλησαν τα διοικητικά στελέχη των Πανεπιστημίων. Η ευρωπαϊκή προτεραιότητα της ανάπτυξης παιδαγωγικών δεξιοτήτων ήταν ο άξονας των δραστηριοτήτων του διδακτικού προσωπικού που κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με θέματα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στην βάση της συμπερίληψης, οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ψηφιακή μετάβαση αλλά και οι εμπειρίες από τη διαχείριση της εκπαίδευσης στην πανδημία.
   Προστιθέμενη αξία έδωσε στη διοργάνωση η συμμετοχή ειδικών και εμπειρογνωμόνων ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΚΥ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και δομών του Δ.Π.Θ και συγκεκριμένα του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓραΔΙΜ), της Δομής Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας (ΔΟΣΥΠ) αλλά και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στα βιωματικά εργαστήρια της διοργάνωσης.
   Η πρώτη Διεθνής Εβδομάδα του Δ.Π.Θ. στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Πέρα από την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, κατάφερε να προβάλλει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε διεθνές επίπεδο και να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του, ενώ παράλληλα παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και κατανόηση με τους εταίρους του, να ενισχυθούν οι υφιστάμενες συνεργασίες του και να αναπτυχθούν νέες. 
   Στον σύνδεσμο https://betterevents.live/duthsw2021/ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, η οποία δημιουργήθηκε με τη φροντίδα του Europe Direct ΑΜΘ.

   Μερικά από τα σχόλια των συμμετεχόντων:

   N.P., Freie Universität Berlin, Germany
   “It was such a great experience, thank you once again for all you have done to make this week so nice!
   Although I am very sad, that we couldn’t meet in person, but you definitely made me curious about Thrace and I will have to visit there soon! J 
   (I am in Greece since 7 or 8 years for one week each year as I love your beautiful country and all Greek people I have ever met were so kind and nice, which I love most!)
   Thank you so much for bringing also a little holiday spirit a long with the week J 
   Thank you so much again and of course the whole team! 
   Have a great weekend and hopefully see you all someday in person!
   All the best from Berlin, Germany
   N.”

   J.A.O., The Catholic University of Eastern Africa, Kenya
   “Thank you for organizing this event … well done”

   F.R., Universita degli Studi della Tuscia. Italy
   “I would like to congratulate the colleagues from the DUTH for their nice hospitality and friendly but professional environment they have been able to create.
   I do enjoy this staff week.
   What I like most, is the face to face relations and also the Greek food, which I am absolutely fan of.
   I hope to meet you all sooner or later.
   F.R.”

   A.U., American University of Central Asia, Kyrgyzstan
   “Many thanks for the DUTH colleagues for this wonderful productive week! It has been a pleasure to participate and meet colleagues from different Institutions! Hope to stay in touch with you all! Take care all!”

   A.P., The University of Northampton, UK
   “…it was so lovely to meet you online and thanks for allowing me to put my question to the speaker from the EC – it was such a useful session and so interesting to hear about the new Erasmus+ programme.  Great to hear the perspective of the Greek Erasmus National Agency too.  
   Just to say thank you so much to you and all colleagues from DUTH for all your enthusiasm, creativity and hard work in putting together such a lovely event which I think is already a great success!
   Take care and hope everything goes wonderfully for the rest of the week.    Maybe see you in Komotini or Northampton one of these days – fingers crossed! 
   Many thanks and kind regards
   A.P.”

   O.P., Mariupol State university, Ukraine
   “thank you so much for your daily very helpful messages, for being such a wonderful moderator and creating the atmosphere of friendliness and professionalism!!!”

   B.S, Università degli Studi di Firenze, Italy
   “It has been a very interesting and exciting week!
   For the next second International Week we are all invited!”
   B.S.

   I.-R.F., Valahia University of Targoviste, Romania
   “It was an honour to see you all, so many things I’ve seen and learned within this amazing week. It was a real pleasure, congratulations for your work, to all the team! Hope to get to see you in person! Have the best week-end, you deserve it!
   Kisses from Valahia University of Targoviste”

   B.T., Ca' Foscari University of Venice, Italy
   “Thank you very much. It was really nice to virtually meet you all. It has been a very interesting and useful week :-)”

   K.G., Logos University College, Albania
   “Thank you for this great and productive week ;-) “

   S.L., University of Bialystok, Poland
   “Thank you very much for a nice and valuable experience during this week together! Hope to see yall of you soon!”

   S.M., Armenian State University of Economics, Armenia
   “Thank you for a very interesting event. Hope to see you all soon. Stay safe.”

   Από την Πρυτανεία 28.05.2021

    

                                
    

   Print