MENU
   Πιστοποίηση Πολιτικής Ποιότητας για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   Πιστοποίηση Πολιτικής Ποιότητας για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   Έλαβε κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

   Την πιστοποίηση ότι διαθέτει Πολιτική Ποιότητας κατάλληλη για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και της αποστολής του με καθορισμένες και διαφανείς διαδικασίες, έλαβε κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το πιστοποιητικό παρέδωσε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), Καθηγήτρια κα Νικολέττα Παϊσίδου στον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη.

   Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή, πιστοποιήθηκε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές  Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

   Όπως προκύπτει από την Έκθεση των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης που κατατέθηκε μετά την επιτόπια επίσκεψή τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί το διάστημα 14 και 15 Νοεμβρίου 2018,  το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση (fully compliant) τόσο σε κάθε έναν από τους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας, για τους οποίους αξιολογήθηκε, όσο και στο σύνολο της διαδικασίας.

   “Ημέρα χαράς, περηφάνιας και τιμής είναι σήμερα”, είπε ο Πρύτανης  του Δ.Π.Θ. Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώντας την πρόεδρο και τα μέλη της ΑΔΙΠ για την παρουσία τους. “Το Ίδρυμά μας είναι διαχρονικά υπέρ της αξιολόγησης, γιατί μέσα από αυτή βγαίνουν συμπεράσματα, ώστε να προσπαθούμε και να γινόμαστε καλύτεροι, κάτι που επιβεβαιώνει και το αποτέλεσμα”, είπε, ενώ διαβεβαίωσε πως το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει την προσπάθεια για το καλύτερο, το ποιοτικότερο και το περισσότερο.

   “Με το πιστοποιητικό Εφαρμογής Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιείται η επάρκεια του συγκεκριμένου συστήματος να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες ποιότητας, που οδηγούν σε τεκμηριωμένη βελτίωση στο σύνολο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου” σημείωσε η κ. Παϊσίδου. “Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει και πραγματοποιεί συνεχή βελτίωση, με ένα συντεταγμένο συστηματικό τρόπο, ακολουθεί μια αναπτυξιακή προσέγγιση, η οποία τίθεται και ως βασικός στόχος της πολιτικής ποιότητας, δηλαδή εφαρμόζει τον κύκλο ποιότητας, σχεδιάζει τις λειτουργίες του σε στρατηγικό επίπεδο, προγραμματίζει και υλοποιεί την στρατηγική αυτή με τις κατάλληλες ενέργειες, διενεργεί περιοδική εσωτερική αξιολόγησή τους, προβαίνει σε συγκεκριμένες βελτιώσεις και επανασχεδιάζει το σύστημα με στόχο τις επόμενες βελτιώσεις”. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως το ίδρυμα είναι προσηλωμένο στις ακαδημαϊκές αξίες και τις αξίες της ποιότητας “Το ΔΠΘ τα τελευταία χρόνια εστίασε στην εφαρμογή της ποιότητας στις δραστηριότητες του”, σημείωσε η κα Παϊσίδου, “οργανώνοντας με παραδειγματικό τρόπο την κεντρική του λειτουργία, πετυχαίνοντας να άρει πολλές από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις αξιολογήσεις. Εμπέδωσε δε την κουλτούρα ποιότητας με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτύχει την πιστοποίηση του εσωτερικού του συστήματος μεταξύ των πρώτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”.

   Η επιτυχής πιστοποίηση του ΕΣΔΠ έγινε πριν από δύο μήνες”, σημείωσε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Δ.Π.Θ. Καθηγήτρια κα Ζωή Γαβριηλίδου, η οποία δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον προκάτοχό της, Καθηγητή κ. Νίκο Αγγελούση, τα μέλη της ΜΟΔΙΠ και την ομάδα του προσωπικού της, χάρη στις προσπάθειες των οποίων το Πανεπιστήμιο έλαβε τη μέγιστη δυνατή αξιολόγηση (fully compliant).

   “Το ΔΠΘ  είναι το ένα εκ των δύο Ιδρυμάτων  της χώρας που  έχει λάβει ως τώρα τη μέγιστη διάκριση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Αντιμετωπίζει το ΕΣΔΠ όχι απλά σαν έναν μηχανισμό ελέγχου από τον οποίο εκπορεύονται εκθέσεις, δείκτες και αριθμοί, αλλά σαν μέσο που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την επιστημονική κατάρτιση καθώς και μια διαδικασία μετασχηματισμού της σκέψης των φοιτητών, που παράγει κριτικά εγγράμματους πολίτες και όχι αποκλειστικά δεξιότητες χρήσιμες για την απασχόληση», πρόσθεσε.

   “Στόχος της νέας διοίκησης της ΜΟΔΙΠ”, ανέφερε η κ. Γαβριηλίδου, “είναι να φτάσουμε σε μια ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας, μέσα από τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε προκαθορισμένες αρχές και τη διαμόρφωση, μέσω διαρκών ζυμώσεων, συγκεκριμένης κουλτούρας εντός του Ιδρύματος, η οποία θα οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και της αποστολής του με διαφανείς διαδικασίες ανατροφοδότησης σε όλα τα επίπεδα”.

   Την παρουσίαση του Εσωτερικού Σύστηματος  Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ.  έκανε ο πρώην Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ Καθηγητής κ. Νίκος Αγγελούσης, ο οποίος τόνισε πως “το Πανεπιστήμιό μας συμμετείχε και στη διαμόρφωση προτύπων της ΑΔΙΠ, με τελευταίο και μεγαλύτερο το πρότυπο εγχειρίδιο ποιότητας, που ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια”.

   “Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος” σημείωσε, “ήταν η ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας όλων των τίτλων σπουδών του Ιδρύματος, η ενίσχυση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, η αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορέων της εργασίας και της κοινωνίας προς τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων του Ιδρύματος, η ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας των ερευνητικών δράσεων του Ιδρύματος, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του σε σχέση με άλλα ομοταγή Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και η ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας μέσα στο Ίδρυμα”,  συμπλήρωσε.

   Κομοτηνή 15/01/2019

   Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.

   Print