MENU
   Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία ‘οπτικής ταυτότητας’ - λογότυπου (Logo) της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΔΠΘ

   Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία ‘οπτικής ταυτότητας’ - λογότυπου (Logo) της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΔΠΘ

   Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία ‘οπτικής ταυτότητας’ - λογότυπου (Logo) που θα προβάλλει και θα αποτυπώνει το αντικείμενο και το ρόλο της Επιτροπής.

   Σκοπός

   Η σχεδίαση ενός σύγχρονου, πρωτότυπου, αλλά και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικού λογότυπου για την ΕΙΦ. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΕΙΦ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπα. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι έγχρωμο, αλλά θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ασπρόμαυρο, κατά περίπτωση.

   Δικαίωμα συμμετοχής

   Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του ΔΠΘ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές ανά άτομο.

   Όροι και Προδιαγραφές

   Γενικά χαρακτηριστικά
   Το λογότυπο πρέπει να παραπέμπει οπτικά αμέσως στην ΕΙΦ, τον ρόλο και την αποστολή της. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα της ΕΙΦ. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΕΙΦ, το προωθητικό υλικό και άλλα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της (παραδοτέα, παρουσιάσεις, κλπ).

   Ο/η δημιουργός απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει υλικό το οποίο δεν αποτελεί πνευματική του/της ιδιοκτησία ή για το οποίο δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του παραπάνω όρου ο/η συμμετέχων/ουσα θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης (μετά την απονομή του βραβείου) η συμμετοχή και το βραβείο θα ακυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο/η δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

   Τεχνικά χαρακτηριστικά

   • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την έγχρωμη, όσο και την ασπρόμαυρη εκδοχή του Logo
   • Το source file πρέπει να παραδοθεί σε υψηλής ανάλυσης jpeg και σε pdf
   • Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμματοσειρών (fonts) που δεν είναι ελεύθερα προς χρήση 

   Ειδικοί όροι
   Με την αποστολή της δημιουργίας του, κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι:

   1. Ο/Η δημιουργός τού πρώτου βραβείου αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει πλέον ιδιοκτησία της ΕΙΦ
   2. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα βραβευτεί θα ανατεθούν στην ΕΙΦ
   3. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του νικητή/τριας του διαγωνισμού (με εξαίρεση της δυνατότητας χρήσης του σε προσωπικό πορτφόλιο)
   4. Στην ιστοσελίδα τής ΕΙΦ θα αναφέρεται ο τρόπος δημιουργίας τού λογότυπου και εφόσον το επιθυμεί η/ο δημιουργός τα στοιχεία του
   5. Η ΕΙΦ διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης νικητήριου λογοτύπου σε περίπτωση που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.
   Υποβολή

   Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές στο email genderequality@duth.gr με θέμα: "Διαγωνισμός Λογοτύπου".

   • Στη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και E-mail επικοινωνίας, καθώς και το Τμήμα τού ΔΠΘ στο οποίο φοιτά ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα
   • Επιπλέον, κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή (έως 100 λέξεις)
   • Σημειώνεται ότι το λογότυπο δεν πρέπει να αποσταλεί ως συνημμένο αλλά ως σύνδεσμος σε ηλεκτρονικό αποθετήριο (dropbox, google drive, onedrive, άλλο) ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταφορά του στην κατάλληλη ανάλυση χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείων.
   • Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.
   • Στο λογότυπο που θα επιλεχθεί μπορεί να γίνουν εισηγήσεις από την ΕΙΦ για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή.

   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής είναι η 28 Φεβρουαρίου 2021.

   Διαδικασία Αξιολόγησης - Αποτελέσματα

   Η ΕΙΦ θα αποτελέσει την επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών τού διαγωνισμού. Σκεπτικό για την επιλογή θα συνταχθεί μόνο για τα λογότυπα που θα επιλεγούν για βραβείο/έπαινο. Μετά το πέρας της προθεσμίας η επιτροπή θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές και να επιλέξει τις 3 κορυφαίες στην περίπτωση που αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. Στη συνέχεια, θα αποφασίσει τον/ην νικητή/τρια του διαγωνισμού.

   Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 31 Μαΐου 2021 και οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν με e-mail.

   Κριτήρια Αξιολόγησης

   Το λογότυπο πρέπει:

   1. Να παραπέμπει στον ρόλο και την αποστολή της ΕΙΦ
   2. Να είναι πρωτότυπο
   3. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα
   4. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό
   5. Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο
   Έπαθλο νικητή/τριας

   Το βραβείο δεν συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Ο/η νικητής/τρια του Διαγωνισμού θα λάβει τιμητικό βραβείο και η δημιουργία του/της θα αποτελέσει το επίσημο λογότυπο της ΕΙΦ. Επίσης, θα βραβευτεί από την Πρόεδρο της ΕΙΦ σε εκδήλωση και το όνομα του/της ή ψευδώνυμο που επιθυμεί θα ανακοινωθεί σε δελτίο τύπου και όλα τα μέσα της ΕΙΦ.

   Πληροφορίες

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στο e-mail genderequality@duth.gr

   Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα και στο Facebook της ΕΙΦ.
    

   Print