MENU
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

   Α.Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/21979/845

   Ημ/νία: 09/12/2020      

   Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. στην αρ. 39/3-12-2020 συνεδρίασή της [απόφαση Συγκλήτου αρ. 7/39/3-12-2020 (Θέμα Γ4 - Διοικητικά)], αφού έλαβε υπόψη το με αριθ. πρωτ.30794/30-11-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/21979/845/30-11-2020) έγγραφο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός μέλους και του αναπληρωτή του, τα οποία θα προταθούν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/21-10-2016 τ. α΄).
   Ως μέλη της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται με πλήρη θητεία και δεν παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
   Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ασυμβίβαστη με:
   α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη (Αντιπρύτανη) και του Κοσμήτορα, μέλους της Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ.
   β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ερευνητικού Φορέα ή Ινστιτούτου του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/8-12-2014, τ. α΄).
   Σύμφωνα με την παρ. 2 (δ) του άρθρου 7 του ν. 4429/2016, κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, θα επιλέξει ένα (1) τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του και θα ενημερώσει σχετικά το Ίδρυμα. 
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου protocol@duth.gr τεκμηριωμένη πρόταση υποψηφιότητας ως προς το εύρος και την ποιότητα του επιστημονικού έργου και της ερευνητικής εμπειρίας, συνοδευόμενη από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία, έως την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 14:00 μ.μ.

   Ο Πρύτανης


   Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
   Καθηγητής Χειρουργικής

    


    

   Print