MENU
   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Υποβολή αιτήσεων έως τις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   Ο Πρύτανης του Δημοκτιρείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής Χειρουργικής κ. Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης, προσκαλέι τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό και φοιτητές που επιθυμούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, να υποβάλουν έως τις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:

   1.Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα).

   2.Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/ης υποψήφιου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.


   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος, και ακολούθως διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/31637/1254/12-2-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

   Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων έχει, ως εξής:

   • αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου, Πρυτανεία Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής,
   • ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@duth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή των υποψηφίων.

   Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
   Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τη Σύγκλητο με την αρ. 14/25/6-2-2020 (αρ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/31637/1254/12-02-2020) απόφαση και θα συντάξει πίνακα κατάταξης, τον οποίο θα υποβάλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. 
    

   Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία, να απευθύνεστε στην κα Ευαγγελινή Δαρδαγάνη στο τηλέφωνο 2531039008 (εσωτερικό 74008) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση edardaga@admin.duth.gr.

   Documents to download

   Print