MENU
   Στέγαση των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Θ. στη φοιτητική εστία Κιμμερίων Ξάνθης

   Στέγαση των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Θ. στη φοιτητική εστία Κιμμερίων Ξάνθης

   Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενδιαφέρεται έμπρακτα και μεριμνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών/τριών του. Αποσκοπεί επίσης στη διαμόρφωση εστιών με ενδεδειγμένους και κατάλληλους χώρους και γι΄ αυτόν τον λόγο προχώρησε στην εξ ολοκλήρου ανακατασκευή του κτηριακού συγκροτήματος των φοιτητικών εστιών που βρίσκονται στα Κιμμέρια Ξάνθης αξιοποιώντας πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Δ.Ε.) συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.884.002,54€) με ΦΠΑ. Επισημαίνουμε ότι το έργο ανακατασκευής των φοιτητικών εστιών της Ξάνθης ήταν απολύτως αναγκαίο, καθώς το κτηριακό συγκρότημα ήταν σε κακή κατάσταση και η ανακαίνιση επιβεβλημένη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών/τριών μας.

   Η πρώτη φάση του έργου αφορά την ανακατασκευή των κτηρίων Β1 και Β2, συνολικής χωρητικότητας 158 δωματίων. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στα δύο αυτά κτήρια είναι το τέλος του τρέχοντος έτους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και προκειμένου να καταστούν τα κτίρια Β1 – Β2 λειτουργικά, πρέπει να εξοπλιστούν με την απαραίτητη επίπλωση – συσκευές (μεταξύ άλλων κρεβάτια, γραφεία, ντουλάπες, καναπέδες, τραπέζια, ψυγεία, ηλ. κουζίνες κ.λπ.). Έχουμε ενημερώσει ήδη από τις 19-01-2023 το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να προβεί ως αρμόδιος φορέας στο διαγωνισμό για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

   Λόγω της ανακαίνισης των κτηρίων Β1 και Β2 στην Ξάνθη στην παρούσα φάση το σύνολο των διαθέσιμων δωματίων ανέρχεται σε 410. Εξ αυτών τα 16 κρίνονται ως ακατάλληλα για διαμονή και 7 αποτελούν δωμάτια φιλοξενίας για φοιτητές που έρχονται μέσω του προγράμματος Erasmus κ.λπ. Στις φοιτητικές εστίες στεγάζονται οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτοί/ές προσδιορίζονται μετά από διαδικασία επιλογής που πραγματοποιείται ετησίως την άνοιξη όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του ΔΠΘ. Πιο συγκεκριμένα γίνεται πρόσκληση προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δικαιούχους φοιτητές/τριες για την υποβολή, σε ψηφιακή πλατφόρμα, αίτησης συνοδευόμενης από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ακολουθεί η επιλογή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακοινώνονται οι δικαιούχοι στέγασης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται οι μη δικαιούχοι. Εφόσον ένας/μια φοιτητής/τρια διαμένει ήδη στην εστία αλλά δεν επιλέγεται για την επόμενη χρονιά ή δεν δικαιούται στέγαση για την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου. Σε περίπτωση που σε ορισμένα Τμήματα οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μεταγενέστερο χρόνο, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ζητήσουν παράταση της διαμονής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου, οπότε και κλείνουν οι φοιτητικές εστίες για την περίοδο των θερινών διακοπών. Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν υπερβεί το 8ο έτος σπουδών καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση δεν δικαιούνται στέγαση.

   Στην παρούσα φάση στις εστίες της Ξάνθης διαμένουν 40 φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν υπερβεί το 8ο έτος  σπουδών και άλλοι/ες 32 που δεν έχουν υποβάλει αίτηση στέγασης. Με βάση τα παραπάνω οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν για να εκκενώσουν τα δωμάτια για τους νέους/ες δικαιούχους του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. 

   Το ΔΠΘ διαχρονικά καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των ενδιαφερόμενων δικαιούχων φοιτητών/τριών αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

    

                                                                                                

   Από την Πρυτανεία

   20.06.2023

    

    

    

   Print