MENU
   7ο COLLOQUIUM ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

   7ο COLLOQUIUM ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

   Το 7ου Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4 & 5 Φεβρουαρίου 2022.

   Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του Colloquium.

   Σύνδεσμος παρακολούθησης της εκδήλωσης (μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams):

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MDc2NjQtYTU5Ni00NGEwLWFkZmItOGExYzc5ZjYzZTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b1ac39eb-d4ce-45fc-8cec-f39f337a11b4%22%7d

   Print