MENU
   FoResMit" «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής»

   FoResMit" «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής»

   Στην Ξάνθη, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάρτηση των τεσσάρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο LIFE14 CCM/IT/000905

   Στην Ξάνθη, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάρτηση των τεσσάρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο LIFE14 CCM/IT/000905 "FoResMit" «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» που άρχισε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. 
   Οι συμμετέχοντες  φορείς είναι :
   •    Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Italy (Συντονιστής φορέας).
   •    Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH).
   •    Διεύθυνση Δασών Ξάνθης Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (DAMT).
   •    Associated beneficiary: Città Metropolitana di Firenze (PROVIFI).
   Περιοχές μελέτης ορίστηκαν το περιαστικό δάσος Φλωρεντίας και το περιαστικό δάσος Ξάνθης.
   Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε συνέντευξη τύπου και συναντήσεις για τον προγραμματισμό των εργασιών του επόμενου έτους ως την ολοκλήρωση του έργου. Κατά την έναρξη ο κ. Παναγιώτης Μπουχταρίδης Διευθυντής Δασών Ξάνθης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ενώ η κυρία Hana Mandelikova, υπεύθυνη καθοδήγησης του έργου από τις Βρυξέλλες, έδωσε πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «LIFE» και τις δυνατότητες που παρέχει για τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με την κλιματική αλλαγή.  Στη συνέχεια η Dr. Alessandra Lagomarsino, συντονίστρια του έργου αναφέρθηκε στις  δράσεις και την πρόοδο του έργου ενώ η  κυρία Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Δ.Π.Θ.  παρουσίασε  τις δράσεις του έργου που επικεντρώνονται στο περιαστικό δάσος Ξάνθης. Στη συνάντηση  συμμετείχε και ο  κ. Alberto Cozzi, υπεύθυνος παρακολούθησης του έργου.  

   Με το πέρας των συναντήσεων  όλες οι ερευνητικές ομάδες του έργου μετέβησαν στο περιαστικό δάσος όπου παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που είχαν  συλλεχθεί .  
   Το συμπέρασμα που καταγράφηκε είναι ότι  το περιαστικό δάσος που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 50 στην Ξάνθη, βελτίωσε τις συνθήκες στην πόλη, σταμάτησε τις διαβρώσεις και αποτελεί χώρο αναψυχής, αν και η σημερινή του κατάσταση, δεν είναι ικανοποιητική καθώς αποτελείται από κωνοφόρα δένδρα που είναι περισσότερο ευάλωτα στις σε πυρκαγιές.   
   Στα πλαίσια του έργου, στο περιαστικό δάσος έγιναν πειραματικές αραιώσεις δύο τύπων, Παραδοσιακές αραιώσεις με απομάκρυνση περίπου 20 % της κυκλικής επιφάνειας και Καινοτόμες επιλεκτικές αραιώσεις με απομάκρυνση περίπου 40 % της κυκλικής επιφάνειας. Οι επεμβάσεις αυτές και  ιδιαίτερα οι καινοτόμες, αποδεικνύουν ήδη την είσοδο των πλατύφυλλων και τη δυνατότητα ύπαρξης στο μέλλον μικτού δάσους κωνοφόρων και πλατύφυλλων. Τα έργο αποδεικνύει επίσης ότι το δάσος παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, εάν με διαχειριστικά μέτρα ενισχυθεί η πρόσληψη Άνθρακα (C) και να μειωθούν οι εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2). Τα δάση απορροφούν CO2 με τη φωτοσύνθεση και το αποθηκεύουν ως βιομάζα, στην υπέργεια βιομάζα, στην υπόγεια βιομάζα, στο νεκρό ξύλο, στην φυλλάδα και στον οργανικό άνθρακα στο έδαφος. Τα οικοσυστήματα όμως αποδεσμεύουν άνθρακα με την αποσύνθεση του οργανικού υλικού και την αναπνοή των ζωντανών μερών του οικοσυστήματος.
   Το έργο παρέχει ποσοτικές πληροφορίες  για τον άνθρακα που  είναι αποθηκευμένος σε όλη την βιομάζα. (υπέργεια, υπόγεια, νεκρό ξύλο, δασικός τάπητας και οργανικός άνθρακας) του δάσους. Επαλήθευει στο πεδίο την επίδραση των αραιώσεων σε όλες τις δεξαμενές άνθρακα. Παρέχει δε δεδομένα για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια του έτους από το έδαφος. λόγω αναπνοής και αποσύνθεσης της νέκρας ύλης. 
   Οι μετρήσεις αυτές είναι πολύτιμές επειδή πρώτη φορά γίνονται στον Ελλαδικό χώρο και παρέχουν δεδομένα για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση και την ποσοτική συμβολή τω δασών στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αύξησης του συγκεκριμένου δάσους των δυνατοτήτων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που προσφέρει καθώς και των  πρακτικών διαχείρισης που πρέπει να εφαρμοσθούν.
   Το Τμήμα Δασολογίας του Δ.Π.Θ. και η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης προγραμματίζουν για τους επόμενους μήνες μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την πληροφόρηση του ευρύτερου  κοινού της περιοχής μας. 
   Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και για την συνάντηση θα βρείτε στο  http://lifeforesmit.com/
    

   Print