MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Τμήμα Νομικής 867

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εξειδικευμένη και σε βάθος περαιτέρω εκπαίδευση των πτυχιούχων νομικών, και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου της διαιτησίας και του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και ποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών  και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση
των πτυχιούχων στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα


Απονέμει

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: (α) Δίκαιο της Διαιτησίας, (β) Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για την υποβολή της αιτήσεως επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί, ελλείψει της πράξεως, η κατάθεση βεβαιώσεως της σχετικής αιτήσεως προς το ΔΟΑΤΑΠ, με την υποχρέωση της καταθέσεως
και της πράξεως για την εγγραφή του υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.
Δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι, πέραν δηλαδή των φοιτητών που επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, εφόσον διαθέτουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., γνώση η οποία δύναται να πιστοποιείται και με οικεία  υπεύθυνη δήλωση. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής. 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60.
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τρία κύρια μαθήματα και ένα εκ των δευτερευόντων μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών και ένα κύριο μάθημα και δύο εκ των δευτερευόντων μαθημάτων παράλληλα με τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών. 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  50
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039876, 2531039898
 • Ιστοσελίδα
  http://www.law.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας
Επόμενο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές