MENU

Συμβούλιο Διοίκησης

 

 1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 2. α) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, διά βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι.
  β) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες συνάπτονται μετά από πρόταση του Πρύτανη.
  γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι. τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικώς, οι αναμορφώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε μεταφορά πόρων από οποιονδήποτε κωδικό εξόδων, εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και οι αναμορφώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης στον τακτικό προϋπολογισμό, πραγματοποιούνται με απόφαση του Σ.Δ. χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του.
  ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισμό της και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.
  στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του.
  η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
  θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.
  ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία, εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του Α.Ε.Ι.
  ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., και τον παύει από τα καθήκοντά του.
  ιβ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, το ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την κατανομή των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 237 και τη χρήση των αποθεματικών του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 242.
  ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.
  ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.
  ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της
  Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους.
  ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.
  ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.
  κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.
  κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222 και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228.
  κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες των Σχολών του Α.Ε.Ι., πλην των μονοτμηματικών Σχολών, μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, σύμφωνα με το άρθρο 24, και τους παύει για σπουδαίο λόγο.
  κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα αν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα.
  κδ) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας.
  κε) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020.
  κστ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.
  κζ) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι.
  κη) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.
  κθ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι., της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας.
  λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
  λα) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων των περ. ζ’, η’, θ’, ι’ και ιθ’ της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντίστοιχος τομέας ευθύνης.

 4. Οποιοδήποτε μέλος του Σ.Δ. δύναται να υποβάλει εγγράφως ενώπιον του Σ.Δ. πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του Πρύτανη, αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων του Σ.Δ. και η αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), δύναται να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας. Κατά την ίδια συνεδρίαση, με όμοια απόφαση που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζεται αν ο Πρύτανης παύεται και από εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., καθώς και, στην περίπτωση αυτή, ποιο από τα εσωτερικά μέλη αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα Πρύτανη. Η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη, κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, είναι μεταβατική μέχρι την ανάδειξη νέου Πρύτανη, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Επικοινωνία

 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Συμβουλίου Διοίκησης, Κωνσταντινιά Μάμουλου
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
  Αικατερίνη Νοτούδη
  Μαρία Ντίνα
 • Τηλέφωνo
  25310 39153
 • Email
  kmamoulo@admin.duth.gr
 • Διεύθυνση
  Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία)
  Πανεπιστημιούπολη
  Κομοτηνή, T.K.69100

Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Εσωτερικά Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης
Φώτιος Μάρης Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
Ευάγγελος Δρυμπέτας Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής
Γεώργιος Τσομής Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Εξωτερικά Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης
Ανδρέας Δημητρίου   Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Λευκωσίας
Γεώργιος Καψάλης              Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιωάννης Κεβρεκίδης   Καθηγητής του John Hopkins University
Σπυρίδων Κόλλιας   Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ζυρίχης και Διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος "ΙΑΣΩ"
Ανδρέας Ματζαράκης   Ερευνητής/Καθηγητής University Of Freiburg, Germany

Διαπιστωτική Πράξη Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης