MENU

Υπηρεσίες προς τους φοιτητές

Στέγαση - Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα
/ Κατηγορίες: Στέγαση

Στέγαση - Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα

Στέγαση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανταποκρινόμενο στη δύσκολη οικονομική εποχή και στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρότι διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών μεριμνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του. Στις Φοιτητικές Εστίες που λειτουργούν και στις τέσσερις πόλεις που εδρεύει το ΔΠΘ (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα) μπορούν να διαμένουν φοιτητές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Επίσης, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην οποία δεν υπάρχει φοιτητική εστία, το Πανεπιστήμιο, μισθώνει μετά από δημόσιο διαγωνισμό δωμάτια σε διάφορα ξενοδοχεία και συγκροτήματα ενοικιαζομένων δωματίων.

Τέλος, στην πόλη της Ξάνθης βρίσκεται ο Ξενώνας της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ο οποίος προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών

  • Των Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης
  • Του προγράμματος Erasmus
  • Των φιλοξενιών όσων συμμετέχουν σε θερινά σχολεία ή διεθνείς συνεργασίες κλπ.

Κύριος (ιδιοκτήτης) των κτιριακών εγκαταστάσεων όλων των φοιτητικών εστιών είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αρμόδιος φορέας διαχείρισης, για τις φοιτητικές εστίες των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης  είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (πρώην Ε.Ι.Ν.). Αντίθετα τη διαχείριση της φοιτητικής εστίας στην Ορεστιάδα και του Ξενώνα ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στην Ξάνθη ασκεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στην πόλη της Ξάνθης παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε 603 ιδιόκτητες κλίνες.

Στην πόλη τη Κομοτηνής παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε 690 ιδιόκτητες κλίνες.

Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης  παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε 198 μισθωμένες  κλίνες από το Πανεπιστήμιο.

Στην πόλη της Ορεστιάδας παρέχεται η δυνατότητα διαμονής 85 ιδιόκτητες κλίνες.

Η επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φοιτητικές Εστίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται :

1. Το ετήσιο εισόδημά τους , εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση.

2. Το ετήσιο εισόδημα των γονέων τους, εφόσον δεν υποβάλλουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση.

3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών, όταν δεν σπουδάζουν, και κάτω των 28 ετών σπουδαστές.

Επίσης λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί λόγοι όπως πολυτεκνία, διαζευκτήριο στην οικογένεια, ορφανός από γονέα, αναπηρία πάνω από 67%, αδέλφια που υπηρετούν ή φοιτούν, ανεργία, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του ΔΠΘ 

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης του Δ.Π.Θ. για Υποψήφιους Διδάκτορες  

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης του Δ.Π.Θ. για Φιλοξενούμενους/ες 
 

Στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15), ο οποίος  τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α΄ 138), την παρ. 14 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) και την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017, «Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο συστημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου».

Επίσης εκδόθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικές Αποφάσεις και επέρχονται τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Ακολουθούν σύνδεσμοι που διέπουν την νομοθεσία  για το Στεγαστικό Επίδομα των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Για τον Ν. 3220/2004 (Α΄15) πατήστε

 ..\N._3220 2004_metra_anaptyksiakhs_koinwnikhs_politikhs.pdf

Για τον Ν.3255/2004 άρθρο 3 παρ 10 (Α’138) πατήστε

  ..\N. 3255 -2004- άρθρο 3 παρ 10FEK. 138 -A- 22-7-2004.pdf  σχ 1.pdf

Για τον Ν.3296/2004 άρθρο 5 παρ 14 (Α253)πατήστε

..\N3296 2004.pdf

Για το Ν.4452/2017 άρθρο 31 παρ 4 (Α 17) πατήστε

..\Ν 4452 2017 άρθρο 31 παρ 4.pdf

Για την ΚΥΑ  14832/Ζ1/25.08.2017(Β΄2993) πατήστε

Για την Εγκύκλιο 14832/Ζ1/25.08.2017

 

Για την Εγκύκλιο που αφορά τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε

 

Σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄), άρθρο 60 έχει διευρυνθεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τη λήψη του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τους εισακτέους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. Για το ΦΕΚ πατήστε

N. 4940/2022 (ΦΕΚ Α' 112/14.06.2022)

Για την ΚΥΑ 128839/Ζ1 που αφορά στην Τροποποίηση της της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25.08.2017 Απόφασης πατήστε ΦΕΚ 5438β/20.10.2022

Έγγραφα

Εκτύπωση