MENU

Μαθησιακά Αποτελέσματα Τίτλων Σπουδών

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007) Υπουργική Απόφαση «Μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές ή σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν ή να είναι σε θέση να κάνουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, μακράς ή βραχείας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης ».

Είναι τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καθίστανται τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέτυχε ένας φοιτητής τη στιγμή που πέρασε ή συμπλήρωσε επιτυχώς όλες τις εξετάσεις και την απαιτούμενη εργασία προκειμένου να τύχει του τίτλου σπουδών του.

Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι είναι ικανός ο κάτοχος του τίτλου να αποδεικνύει μετά από επιτυχή συμπλήρωση μιας αξιολογημένης περιόδου μάθησης που καταλήγει στην  χορήγηση του τίτλου.

Η διατύπωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων τίτλων σπουδών είναι έργο που πρέπει να επιτελείται από την ομάδα των καθηγητών που διδάσκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Οδηγό Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Ε.Ε.Π.)