Πανεπιστημιουπόλεις

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπήρξε από την ίδρυση του το πρώτο Ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο (αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα), πλέον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, απετέλεσε ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη και συνέβαλε σημαντικότατα στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Tα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργούν σε Πανεπιστημιουπόλεις οι οποίες βρίσκονται στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Η Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης. Στο χώρο αυτό βρίσκεται η βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στην Ξάνθη

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Η Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κιμμερίων. Πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις, όπου εκτός από τις εγκαταστάσεις των Τμημάτων, στην πανεπιστημιούπολη αυτή βρίσκεται το νέο κτίριο της βιβλιοθήκης, το νέο αμφιθέατρο "Καραθεοδωρή", το Εστιατόριο και οι Φοιτητικές εστίες.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης της Κομοτηνής. Στο χώρο αυτό βρίσκεται το κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, το Εστιατόριο και οι Φοιτητικές εστίες.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Νομικής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης, επί της παλιάς εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης -Κατεύθυνση Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών -Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Πανεπιστημιούπολη Aλεξανδρούπολης (Δραγάνα) βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Η Πανεπιστημιούπολη Aλεξανδρούπολης βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Χηλής. Στο χώρο αυτό, εκτός των άλλων, βρίσκεται το εστιατόριο που καλύπτει τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Η Πανεπιστημιούπολη Ορεστιάδας βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.

Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων