Προπτυχιακές Σπουδές

Εισαγωγή Φοιτητών

Η εισαγωγή στα Τμήματα του Δημοκριτειου Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος των Γενικών Εξετάσεων, με μεταγραφή ή μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Η πρόσκληση και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι εγγραφές γίνονται στην γραμματεία κάθε τμήματος.

Ανακοίνωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στέγασης και Σίτισης ΑΚ.ΕΤΟΥΣ-2016-2017
Διαβιβαστικό Υπουργείου Παιδείας
Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής στις σχολές
Ηλεκτρονικές εγγραφές 2016
Αποφάσεις κύρωσης πινάκων επιτυχόντων
Πληροφορίες για νέους φοιτητές 25410-79900

Φοίτηση

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου.
Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη εκτός από τα εξής Τμήματα:
Στα πέντε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σολής, η διάρκεια σπουδών είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη
Στο Τμήμα Ιατρικής, η διάρκεια σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά έτη

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρακτική Άσκηση

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί "Γραφείο Πρακτικής Άσκησης" της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των εν λόγω Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι:
  • η ποιοτική αναβάθμιση των ήδη θεσμοθετημένων προγραμμάτων ΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης
  • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου
  • η ομαλότερη μετάβασή των φοιτητών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο παραγωγής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και δημιουργίας σχέσεων με το χώρο εργασίας

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα praktiki.duth.gr

Erasmus

Από το 1996 το Δ.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής και προέλευσης για εκατοντάδες εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και διδάσκοντες τόσο του Δ.Π.Θ. όσο και ξένων Ιδρυμάτων που συμμeτέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr