Αρχείο ανακοινώσεων -

19/09/2018: (ΚΕ 82114, Α.Π. 21012/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/09/2018: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΠΕΘ 17-09-2018 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
17/09/2018: (ΚΕ 82157, Α.Π. 20758/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: (ΚΕ 82041, Α.Π. 20760/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
17/09/2018: (ΚΕ 82098, Α.Π. 20097/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: (ΚΕ 82025, Α.Π. 20756/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη ΣΚΑΣ
12/09/2018: Χαιρετισμός Πρύτανη προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές
11/09/2018: Ανακοίνωση για την Ηλεκτρονική Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019 και για τη Σίτιση και Στέγαση
10/09/2018: (ΚΕ 82020, Α.Π. 20097/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
10/09/2018: (ΚΕ 82124, Α.Π. 20079/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
07/09/2018: Διαπιστωτική συγκρότησης Κοσμητείας ΣΕΓΔ
07/09/2018: Συγκρότηση της Πρυτανικού Συμβουλίου του ΔΠΘ.
07/09/2018: Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.
03/09/2018: Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνενω του ΔΠΘ
03/09/2018: Προκήρυξη για έμμισθο δικηγόρο
21/08/2018: (ΚΕ 82134, Α.Π. 18767/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/08/2018: (ΚΕ 82042, Α.Π. 18380/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/08/2018: (ΚΕ 82148, Α.Π. 18300/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/08/2018: (ΚΕ 82148, Α.Π. 18299/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/08/2018: (ΚΕ 82148, Α.Π. 18296/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
31/07/2018: (ΚΕ 82129, Α.Π. 18001/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 81893, Α.Π. 17226/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 81893, Α.Π. 17225/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 81624, Α.Π. 17660/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 82041, Α.Π. 17657/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 82033, Α.Π. 17648/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 81705, Α.Π. 17646/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 81979, Α.Π. 17644/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
26/07/2018: (ΚΕ 81648, Α.Π. 17621/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 17619/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
20/07/2018: Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος
12/07/2018: Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για το ακαδ. έτος 2018-2019
10/07/2018: (ΚΕ 82129, Α.Π. 16420/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/07/2018: (ΚΕ 82035, Α.Π. 16284/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/07/2018: Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης 2018-2019 στην Ξάνθη
04/07/2018: (ΚΕ 82093, Α.Π. 16088/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/07/2018: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2018- 2019 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
03/07/2018: (ΚΕ 82113, Α.Π. 15984/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/07/2018: (ΚΕ 82042, Α.Π. 15916/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/07/2018: (ΚΕ 82125, Α.Π. 15915/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
03/07/2018: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019
29/06/2018: (ΚΕ 82005, Α.Π. 15527/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/06/2018: (ΚΕ 81854, Α.Π. 15382/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
28/06/2018: Διαβίβαση πρακτικού καταμέτρησης ψήφων και εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
28/06/2018: Διαβίβαση πρακτικού καταμέτρησης ψήφων και εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας
28/06/2018: (ΚΕ 60076, Α.Π. 15222/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
27/06/2018: Διαβίβαση πρακτικού καταμέτρησης ψήφων και εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας
25/06/2018: Διαβίβαση νέου πρακτικού καταμέτρησης ψήφων και εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
19/06/2018: Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων τμήματος ΚΔΠΕ
18/06/2018: Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αν. προέδρου Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
18/06/2018: Πρακτικό εκλογιμότητας για την εκλογή Προέδρου&Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΜΒ&Γ
14/06/2018: Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
14/06/2018: Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας & Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
14/06/2018: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
14/06/2018: (ΚΕ 81336, Α.Π. 13572/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
11/06/2018: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11/06/2018: AΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11/06/2018: Ανακοίνωση σχετικά με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις του στεγ. επιδόματος 2017-18.
05/06/2018: Στεγαστικό επίδομα
01/06/2018: Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής
30/05/2018: Επιστολή Πρυτανεύοντος
29/05/2018: (ΚΕ 82046, Α.Π. 11787/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/05/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
29/05/2018: Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης προέδρου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
29/05/2018: Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης προέδρου τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
25/05/2018: (ΚΕ 81535, Α.Π. 11632/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
25/05/2018: (ΚΕ 82080, Α.Π. 11578/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
23/05/2018: Αναλυτικά αποτελέσματα Πρυτανικών εκλογών ΔΠθ.
22/05/2018: Αποτελέσματ Πρυτανικών εκλογών ΔΠθ.
17/05/2018: Απόφαση ΚΕΕ αναφορικά με τη διεξαγωγή των Πρυτανικών εκλογών.
17/05/2018: Συμμετοχή του ΔΠΘ στην 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
16/05/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 10880/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
16/05/2018: (ΚΕ 81705, Α.Π. 10815/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/05/2018: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων.
09/05/2018: Ορισμός πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
09/05/2018: (ΚΕ 81981, Α.Π. 10335/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/05/2018: (ΚΕ 81916, Α.Π. 9768/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/05/2018: Επιστολή της ευρωβουλευτού κας Σακοράφα Σοφίας.
26/04/2018: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
23/04/2018: (ΚΕ 82067, Α.Π. 8607/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
20/04/2018: (ΚΕ 60074, Α.Π. 8551/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
20/04/2018: (ΚΕ 60075, Α.Π. 8550/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
19/04/2018: Επιστολή του πρυτανεύοντος.
16/04/2018: (ΚΕ 82080, Α.Π. 7997/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
16/04/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 7930/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
16/04/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 7929/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/03/2018: (ΚΕ 82046, Α.Π. 6991/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/03/2018: (ΚΕ 82064, Α.Π. 6173/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
15/03/2018: (ΚΕ 60069, Α.Π. 5479/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/03/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 4900/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/03/2018: (ΚΕ 81189, Α.Π. 4034/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
01/03/2018: (ΚΕ 81440, Α.Π. 3868/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
01/03/2018: (ΚΕ 51714, Α.Π. 3851/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/02/2018: (ΚΕ 60052, Α.Π. 3139/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/02/2018: (ΚΕ 81553, Α.Π. 3137/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/02/2018: (ΚΕ 81523, Α.Π. 3124/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
15/02/2018: (ΚΕ 81942, Α.Π. 2738/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
13/02/2018: (ΚΕ 81793, Α.Π. 2598/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
13/02/2018: (ΚΕ 82008, Α.Π. 2601/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
08/02/2018: (ΚΕ 81203, Α.Π. 2379/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/02/2018: (ΚΕ 82005, Α.Π. 1979/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
01/02/2018: (MIS 5002495, Α.Π. 1871/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/01/2018: (ΚΕ 81920, Α.Π. 1722/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/01/2018: Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: Νεοφιλελεύθερη πολιτική και πολιτισμός και Ορθόδοξη Θεολογία" με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμο
23/01/2018: Δικαιούχοι στέγασης πρωτοετών στην Κομοτηνή (Ε' κατανομή)
19/01/2018: Ανακοίνωση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ.
19/01/2018: Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη"
18/01/2018: (ΚΕ 81980, Α.Π. 839/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/01/2018: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ
16/01/2018: Στέγαση πρωτοετών Κομοτηνή (Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
08/01/2018: (ΚΕ 82020, Α.Π. 30469/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης – Ορθή Επανάληψη
27/12/2017: (ΚΕ 81920, Α.Π. 30916/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 81050, Α.Π. 30622/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 82035, Α.Π. 30589/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 81603, Α.Π. 30594/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 80228, Α.Π. 30591/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 82016, Α.Π. 30587/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/12/2017: (ΚΕ 81979, Α.Π. 30295/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/12/2017: (ΚΕ 81979, Α.Π. 30295/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
19/12/2017: (ΚΕ 80231, Α.Π. 29815/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
19/12/2017: (ΚΕ 60057, Α.Π. 29811/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
19/12/2017: (ΚΕ 51714, Α.Π. 29731/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
11/12/2017: (ΚΕ 60057, Α.Π. 27160/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
11/12/2017: (ΚΕ 80231, Α.Π. 27159/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
01/12/2017: Αποφάσεις Συγκλήτου
30/11/2017: Ενημέρωση σχετικά με την κατάληψη του κτιρίου της Πρυτανείας.
28/11/2017: Απόφαση εκλογών ΕΔΙΠ της Πολυτεχνικής Σχολής.
28/11/2017: Nέα ημερομηνία εκλογών ΕΤΕΠ Συλλογικά Όργανα Πολυτεχνικής
28/11/2017: (ΚΕ 51714, Α.Π. 27032/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
28/11/2017: (ΚΕ 51714, Α.Π. 27031/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
28/11/2017: Ανακοίνωση αναβολής εκλογών ΕΔΙΠ
28/11/2017: Δεύτερο Πρακτικό για την ανάδειξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ
27/11/2017: (ΚΕ 82009, Α.Π. 26908/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
27/11/2017: (ΚΕ 60055, Α.Π. 26907/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
27/11/2017: (ΚΕ 81517, Α.Π. 26903/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
27/11/2017: Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο.
27/11/2017: Πρακτικό και ανακοίνωση για τις εκλογές των ΕΔΙΠ για τη Σύγκλητο.
24/11/2017: (ΚΕ 81940, Α.Π. 26813/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/11/2017: (ΚΕ 80177, Α.Π. 26765/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/11/2017: (ΚΕ 81624, Α.Π. 26768/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/11/2017: (ΚΕ 81834, Α.Π. 26687/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
23/11/2017: (ΚΕ 81630, Α.Π. 26686/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/11/2017: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ για Σύγκλητο.
22/11/2017: Διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
21/11/2017: Διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
20/11/2017: Aνακήρυξη υποψηφίων μελών Ε.Τ.Ε.Π. της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
20/11/2017: Ανάδειξη υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των μελών του διοικητικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. στην Σύγκλητο.
20/11/2017: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών.
14/11/2017: (ΚΕ 81711, Α.Π. 25815/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
14/11/2017: (ΚΕ 81978, Α.Π. 25715/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
14/11/2017: Δικαιούχοι στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Α' Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης.
14/11/2017: (ΚΕ 80340, Α.Π. 25775/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/11/2017: Δικαιούχοι στέγασης (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
09/11/2017: Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
09/11/2017: Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
09/11/2017: Πρακτικό εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ.Ιατρικής.
09/11/2017: Πρακτικό επαναληπτικής εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας.
07/11/2017: Πρακτικό Εκλογής για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., της 2ας Νοεμβρίου 2017.
03/11/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν.Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (Ορθή επανάληψη)
03/11/2017: Πρακτικό Επαναληπτικής Εκλογής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.
03/11/2017: Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΜΠΔ.
03/11/2017: Τελικό Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
03/11/2017: Διαβιβαστικό Τελικού Πρακτικού Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
02/11/2017: Πρακτικό εκλογής Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
02/11/2017: Πρακτικό για την εκλογή Διευθυντή Τομέα ΗΛΤΣΠ
02/11/2017: Πρακτικό ΚΕΕ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.
31/10/2017: Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφιοτήτων για τη θέση του Δ/ντη του Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος ΗΜΜΥ.
31/10/2017: Ανακήρυξη υποψηφίων Τομέα Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικης - ΤΗΜΜΥ
31/10/2017: Ανακήρυξη των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΗΜΜΗΥ ΔΠΘ
31/10/2017: ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ
30/10/2017: Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
30/10/2017: Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
30/10/2017: Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
30/10/2017: Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για την ανακήρυξη των υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
30/10/2017: Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Τμ. ΗΜΜΥ ΠΣ ΔΠΘ
27/10/2017: Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
27/10/2017: Εκλογή για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
27/10/2017: Ανακήρυξη των υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ
26/10/2017: Δικαιούχοι στέγασης Αλεξ/πολης για το Ακαδ. Έτος 2017-18 (Β΄Φάση)
26/10/2017: (ΚΕ 60080, Α.Π. 23867/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/10/2017: (ΚΕ 81077, Α.Π. 23863/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/10/2017: Πρακτικό της Κ.Ε.Ε. για την ανακήρυξη των υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του ΤΕΦ
23/10/2017: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
19/10/2017: Μια νέα ελληνόγλωσση εκπαιδευτική ιστοσελίδα Ιστορίας (συνεργασία Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Συμβουλίου της Ευρώπης)
18/10/2017: Χαιρετισμός του Πρυτανεύοντος Καθηγητή Σταύρου Τουλουπίδη προς τους πρωτοετείς φοιτητές του ΔΠΘ
18/10/2017: Ανακήρυξης υποψηφίων για εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμ.Ιατρικής.
18/10/2017: Ανακήρυξης υποψηφίων για εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας.
12/10/2017: (ΚΕ 60055, Α.Π. 22527/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
12/10/2017: (ΚΕ 80340, Α.Π. 22534/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
12/10/2017: Νέα ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017
12/10/2017: (ΚΕ 81893, Α.Π. 22514/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
12/10/2017: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
12/10/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος ΗΜ&ΜΥ (Τροποποίηση)
10/10/2017: Αποτελέσματα στέγασης (1ου έτους) για το παν.έτος 2017-18
09/10/2017: Αποτελέσματα Στέγασης Αλεξανδρούπολης.
09/10/2017: Αποτελέσματα στέγασης πρωτοετών φοιτητών Ορεστιάδας 2017-18
06/10/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας
06/10/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
06/10/2017: Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017
02/10/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν.Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
02/10/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας.
27/09/2017: Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στις Φοιτητικές Εστίες του Δ.ΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, των δικαιούχων στέγασης φοιτητών από Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο οι οποίοι στεγάζονται για πρώτη φορά.
27/09/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017
20/09/2017: Εγκυκλιος Στεγατικού Επιδόματος 2016-2017
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
15/09/2017: Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του τμήματος ΗΜ&ΜΥ
15/09/2017: (ΚΕ 81942, Α.Π. 20252/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
28/07/2017: (ΚΕ 51714, Α.Π. 17829/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
26/07/2017: (ΚΕ 81926, Α.Π. 17634/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
24/07/2017: (ΚΕ 81852, Α.Π. 17396/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/07/2017: Ενημέρωση πρός όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ
18/07/2017: Επιστολή πρός όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ
07/07/2017: Δήλωση Πρύτανη
07/07/2017: Απόφαση Συγκλητου
06/07/2017: (ΚΕ 81202, Α.Π. 15861/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
06/07/2017: (ΚΕ 80218, Α.Π. 15773/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/07/2017: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
29/06/2017: (ΚΕ 81893, Α.Π. 15108/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/06/2017: Αποτελέσματα στέγασης (από 2ο έως 7ο έτος) για το παν.έτος 2017-18 στην Ξάνθη.
28/06/2017: Αποτελέσματα στέγασης Αλεξανδρούπολης
21/06/2017: Αποτελέσματα στέγασης στην Ορεστιάδα 2017-2018.
21/06/2017: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
20/06/2017: (ΚΕ 81920, Α.Π. 14199/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
19/06/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απάντηση σε Δελτίο Τύπου των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΑΜ-Θ
19/06/2017: (ΚΕ 81893, Α.Π. 14094/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
08/06/2017: (ΚΕ 81893, Α.Π. 13148/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
08/06/2017: Γραπτή Ερώτηση Βουλευτών προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα τη στοχοποίηση του Δ.Π.Θ.
22/05/2017: (ΚΕ 81433, Α.Π. 11214) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
16/05/2017: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ο ΒΙΖΥΗΝΟΣ (12-05-2017)
05/05/2017: (ΚΕ 81863, Α.Π. 9829/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/05/2017: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αφορούν στη στέγαση και σίτιση φοιτητών απο Β΄ έτος εως πτυχίο.
26/04/2017: Προκήρυξη Υποτροφίας εις μνήμην Κωνσταντίνου Κυριακίδη.
24/04/2017: Μηνυτήρια αναφορά του Πρύτανη του ΔΠΘ κατά του Υπουργού Παιδείας
21/04/2017: Συγχαρητήρια επιστολή Πρύτανη προς κ.Σαρρή
03/04/2017: Κοινωνική Λογοδοσία 3.4.2017
30/03/2017: Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.
29/03/2017: Αποφάσεις του Πρύτανη του ΔΠΘ
28/03/2017: (ΚΕ 81603, Α.Π. 6808/2017)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
23/03/2017: (ΚΕ 80872, Α.Π. 6507/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/03/2017: (ΚΕ 80340, Α.Π. 5059/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/03/2017: (ΚΕ 60055, Α.Π. 5061/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
23/02/2017: Τελετή αναγόρευσης του κ. Hans Eideneier σε Επίτιμο Διδάκτορα.
22/02/2017: (ΚΕ 81453, Α.Π. 3537/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/02/2017: (ΚΕ 81821, Α.Π. 3538/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/02/2017: Πρόσκληση «Η Θράκη έχει επιλογή... Προοπτικές και προκλήσεις µέσω της αξιοποίησης των πυλώνων Ανάπτυξης»
31/01/2017: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ) στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
13/01/2017: Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΔΠΘ.
11/01/2017: Αναστολή εκπαιδευτικού έργου και διοικητικού έργου στην Ορεστιάδα
09/01/2017: Aναστολή του εκπαιδευτικού έργου λογω κακοκαιρίας
03/01/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής Προσφορών για "Ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού" (Α.Π.102/3-1-2017)
22/12/2016: (ΚΕ 81784, Α.Π. 30158/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
15/12/2016: (ΚΕ 80340, Α.Π. 29598/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
02/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας
24/11/2016: (ΚΕ 80231, Α.Π. 27292/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
23/11/2016: (ΚΕ 81723, Α.Π. 27145/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
22/11/2016: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ) στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
14/11/2016: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
04/11/2016: Στέγαση πρωτοετών Κομοτηνή (Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
04/11/2016: Δικαούχοι στέγασης Κομοτηνής, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (Β΄ΕΤΟΣ-ΠΤΥΧΙΟ) (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
04/11/2016: (ΚΕ 81648, Α.Π. 25328/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
27/10/2016: Ψήφισμα της Συγκλήτου
20/10/2016: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.
19/10/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης της ΥΨΥΦ
18/10/2016: (ΚΕ 80231, Α.Π. 23273/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/10/2016: Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΠΟΕ
14/10/2016: Διαβίβαση πρακτικού της τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΠΟΕ
14/10/2016: Αποτελέσματα στέγασης πρωτοετών φοιτητών Ορεστιάδας 2016-17.
14/10/2016: Οριστικοποίηση του καταλόγου εκλεκτόρων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.
11/10/2016: Αποτελέσματα στέγασης πρωτοετών φοιτητών Ξάνθης 2016-17
06/10/2016: Σεμινάριο - Συμβούλιο της Ευρώπης.
03/10/2016: Αποτελέσματα Στέγασης Α΄Ετους Αελξ/πολης.
30/09/2016: Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή δικαιούχων φοιτητών απο Β' έτος σπουδών εως πτυχίο στις φοιτητικές εστίες του ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
29/09/2016: (ΚΕ 81433, Α.Π. 21573/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης για Υποβολή Πρότασης
21/09/2016: Λειτουργία ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών.
08/09/2016: (ΚΕ 81792, Α.Π. 19780/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
04/08/2016: (ΟΠΣ/MIS 5000737, Α.Π. 18244/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
29/07/2016: (ΚΕ 81723, Α.Π. 17775/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
15/07/2016: Ανακοίνωση στεγαστικού επιδόματος 2015-2016. (Ανανεώθηκε)
15/07/2016: Λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών. (Ανανεώθηκε)
05/07/2016: Δικαιούχοι στέγασης στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ στην Ορεστιάδα 2016-17
30/06/2016: The 13th Biennial ATHENIAN POLICY FORUM CONFERENCE PROGRAM
29/06/2016: Αποτελέσματα στέγασης Αλεξανδρούπολης 2016-17. (Νέο)
27/06/2016: Δικαιούχοι στέγασης στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
24/06/2016: (ΚΕ 81723, Α.Π. 14457/23-06-2016) Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
24/06/2016: (ΚΕ 81328, Α.Π. 14461/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
21/06/2016: Ανακοίνωση στεγαστικού επιδόματος 2016-2017
16/06/2016: Δικαιούχοι στέγασης στις φοιτητικές εστίες του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
15/06/2016: Εκλογή προέδρου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
10/06/2016: Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016.
10/06/2016: (ΚΕ 60055, Α.Π. 13461/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
10/06/2016: (ΚΕ 80340, Α.Π. 13458/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
10/06/2016: (ΚΕ 81336, Α.Π. 13387/2016) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
08/06/2016: Εκλογή προέδρου τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
27/05/2016: Προκήρυξη Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση»
27/05/2016: (ΚΕ 81661, Α.Π. 12121/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
23/05/2016: πρόσκληση για την Αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Χρήστου Δ. Τζιμόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
19/05/2016: (ΚΕ 81723, Α.Π. 11483/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
13/05/2016: Λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών.
13/05/2016: Τελετή Αναγορευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου ΠΡΟΚΟΠIOY ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής.
12/05/2016: (ΚΕ 80340 Α.Π.10741/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
11/05/2016: Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών.
27/04/2016: Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Δ.Π.Θ
26/04/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.
15/04/2016: Τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμου.
12/04/2016: (ΚΕ 81336, Α.Π. 8406/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
08/04/2016: (ΚΕ 81086, Α.Π. 8259) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
05/04/2016: Δελτίο Τύπου: συνέδριο "Μύθοι και Μυθικά Πρόσωπα της Θράκης"
05/04/2016: Πρόσκληση-Πρόγραμμα Ημερίδας ΔΠΘ -Δνση Δασών Ξάνθης.
30/03/2016: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (Ζ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ).
17/03/2016: Ημερίδα "Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας και Ελληνοτουρκικές Σχέσεις σε ένα κόσμο που αλλάζει"(Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016)
16/03/2016: (ΚΕ 81603 - Α.Π. 6123/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
03/03/2016: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) και του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
26/02/2016: Δικαιούχοι στέγασης στην Κομοτηνή (ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ).
11/02/2016: (ΚΕ 81627, Α.Π. 3397/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
11/02/2016: (ΚΕ 81189, Α.Π. 3367/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
11/02/2016: (ΚΕ 81035, Α.Π. 3366/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
03/02/2016: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (Ε’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ).
03/02/2016: Απόφαση Πρύτανη για την εξεταστική στις 4 Φεβρουαρίου 2016.
28/01/2016: (ΚΕ 81621 Α.Π. 2189/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
28/01/2016: (ΚΕ 81662 Α.Π. 2159/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
27/01/2016: Ανακοίνωση για τον εορτασμό της μνήμης των Τριών Ιεραρχών.
14/01/2016: (ΚΕ 80172, Α.Π. 947/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
22/12/2015: (KE 80340 - A.Π. 36614) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
22/12/2015: (ΚΕ 60055, Α.Π. 36612/2015) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
11/12/2015: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
11/12/2015: Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΥΚ-ΚΔΔ
11/12/2015: Δελτίο Τύπου για τις μετεγγραφές φοιτητών.
08/12/2015: Δελτίο Τύπου για τις μετεγγραφές φοιτητών.
08/12/2015: Στέγαση Α' έτους φοιτητών στις φοιτητικές εστίες στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
27/11/2015: ΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020"
24/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
23/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 80228, Α.Π. 32814/2015)
23/11/2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις έρευνας σε εφαρμογές πληροφορικής στην ιατρική (ΚΕ 81256, Α.Π. 32818/2015)
23/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81432, Α.Π. 32834/2015)
23/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81648, Α.Π. 32831/2015)
23/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (KE 51714, A.Π. 32837/2015)
19/11/2015: Συμμετοχή του ΔΠΘ στην Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2015.
19/11/2015: Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορα.
18/11/2015: Υπουργική απόφαση για τις αμοιβαίες μεταφορές θέσης
16/11/2015: Ενημέρωση μελών ΔΕΠ της Π.Σ. για την παραίτηση κ. Χαμζά.
16/11/2015: Στέγαση των Τμημάτων Αλεξ/πολης (Γ΄Φάση)
16/11/2015: Στέγαση στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής Α’ ΕΤΟΣ
13/11/2015: Οριστικοποίηση καταλόγων ανάδειξης Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
13/11/2015: Οριστικοποίηση καταλόγων ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
13/11/2015: Πιθανή διακοπή λειτουργίας
12/11/2015: Συμπληρωματική ανακοίνωση για -Διαδικασία Εκλογής Κοσμήτορα- στην Σχολή Επιστημών Αγωγής.
11/11/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
11/11/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
11/11/2015: Κοσμητορικές Εκλογές στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.
06/11/2015: Πρόγραμμα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
06/11/2015: Ανακήρυξη υποψήψιου Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Αγωγής.
05/11/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+
04/11/2015: Στέγαση Αλεξανδρούπολης Β' Φάση.
04/11/2015: Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής
03/11/2015: Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
23/10/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23/10/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ
23/10/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
23/10/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23/10/2015: ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΤΔΕ
22/10/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
20/10/2015: Προκήρυξη για την ανάδειξη Κοσμητόρων στην Πολυτεχνική Σχολή και στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
20/10/2015: Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα.
19/10/2015: ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
16/10/2015: ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
16/10/2015: ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
16/10/2015: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης (σε πρώτη φάση οι 45 πρώτοι με σειρά κατάταξης).
15/10/2015: Προμήθεια αντιδραστηρίων
09/10/2015: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την,«προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις,ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
30/09/2015: Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή δικαιούχων φοιτητών από Β ΄έτος σπουδών έως πτυχίο στις Φοιτητικές Εστίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
24/09/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ERASMUS+"
24/09/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "TS-EUROTRAIN"
22/09/2015: Προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης.
22/09/2015: Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Τμήματος.
18/09/2015: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής προεγγραφής.
18/09/2015: Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. του έτους 2015-Συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου.
17/09/2015: Δελτίο Τύπου Δ.Π.Θ. για την εξομοίωση
11/09/2015: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων.
09/09/2015: ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή, στέγαση και σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών
09/09/2015: Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή εξομοιούμενων στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ
31/08/2015: Aναστολή εκπαιδευτικου έργου λόγω βουλευτικών εκλογών
31/08/2015: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-16
27/08/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΔΙΠ
21/08/2015: Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας
31/07/2015: Στέγαση φοιτητών στην Κομοτηνή.
31/07/2015: Στέγαση φοιτητών στην Ορεστιάδα.
29/07/2015: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 13/29-7-2015 του Δ.Π.Θ.
28/07/2015: Ψήφισμα της Συγκλήτου για το θάνατο του Καθηγητή Θέσπι Δημητρίου.
21/07/2015: Απάντηση στην με ημερομηνία 26.06.2015 (υπ' αριθμ. 3906/26.06.2015) ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
21/07/2015: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης της Πολυτεχνικής Σχολής για το ακαδ.έτος 2015-16 (2ο έως 7ο έτος)
16/07/2015: Ψήφισμα για την απώλεια του συναδέλφου μας Χαράλαμπου Αραπατσάκου.
27/06/2015: Ανακοίνωση 79ης Συνόδου Πρυτάνεων
23/06/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81336
19/06/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81452
19/06/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81325
16/06/2015: Παράταση Στέγασης και Σίτισης
02/06/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ51714
28/05/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81321
28/05/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81118_ΑΡΙΣΤΕΙΑ
25/05/2015: Ανοιχτή Επιστολή του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Αθανάσιου Καραμπίνη, σχετικά με δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας.
20/05/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ51714
15/05/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
15/05/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81432
13/05/2015: Xoρήγηση των εκκαθαριστικών για αποδοχές – αμοιβές έτους 2014 από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ
06/05/2015: Ανακοινώσεις του ΔΠΘ για υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση 2015-2016
27/04/2015: 28/4/2015 - Ημέρα Καριέρας Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ. (Ξάνθη)
27/04/2015: Πρόσκληση Συγκλήτου έκτακτης συνεδρίασης την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 (Αλλαγή ώρας)
24/04/2015: Πρόσκληση Συγκλήτου έκτακτης συνεδρίασης την Τρίτη 28 Απριλίου 2015
15/04/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81215
14/04/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MKE
14/04/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+
03/04/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
03/04/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
31/03/2015: Ενημέρωση Διακοπών Πάσχα
06/03/2015: Αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στεφάνου Α. Παϊπέτη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
27/02/2015: Στέγαση Φοιτητών στην Κομοτηνή (Ε' Κατανομή)
19/02/2015: Πρόσκληση της αριθ. 6/19-2-2015 συν. Συγκλήτου
17/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81086
13/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
12/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81453
12/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
12/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
12/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81118
12/02/2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81432
11/02/2015: Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
02/02/2015: Έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου Διοίκησης για την διετία 2012-2014.
23/01/2015: Στέγαση φοιτητών ΔΠΘ στην Κομοτηνή Δ κατανομή
20/01/2015: Ψήφισμα Συγκλήτου για τρομοκρατικό χτύπημα.
20/01/2015: Ψήφισμα Συγκλήτου για οργανισμό νοσοκομείου.
09/01/2015: Αναστολή μαθημάτων λόγω εκλογών
30/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ 81433
30/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ 81432
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΕ 81453
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81431
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81320
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81250
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81245
24/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81097
18/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81431_ERASMUS
18/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81097_ZEPHYR
18/12/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81242_MODEXTREME
14/12/2014: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 77ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
12/12/2014: Στέγαση Κομοτηνή Γ κατανομή
10/12/2014: Πρόσκληση Τελετής Ονοματοδοσίας Αμφιθεάτρου "Ζαφείρη Άμπα"
28/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81324
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81323
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81322
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81319
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ENERGEIA 81270
21/11/2014: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Π. 28647 ALPINE 81247
21/11/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
19/11/2014: Συνεδρίαση Συγκλήτου
19/11/2014: Απολογιστική ημερίδα του προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α
14/11/2014: Στέγαση Φοιτητών ΔΠΘ (Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
22/10/2014: Πρόσκληση για την τελετή επίσημου εορτασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την Εθνική Επέτειο που πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα την Τρίτη 28/10/2014
22/10/2014: Στέγαση Φοιτητών Α Έτους στην Κομοτηνή
21/10/2014: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης πρωτοετών φοιτητών 2014-15
14/10/2014: Υποτροφίες προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ Ελλάδος
13/10/2014: Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ. (ΝΕΟ)
13/10/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81184, 81432, 81433
07/10/2014: Ανακοίνωση για την παραλαβή δωματίων φοιτητών απο Β έτος σπουδών εως πτυχίο-εισαγωγή στις εστίες για πρώτη φορά.
01/10/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81336
30/09/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81080 & 81291
25/09/2014: Ανάκληση πράξης διαπίστωσης λήξης της θητείας των Κοσμητόρων (Ανακοίνοποίηση στο ορθό)
19/09/2014: Δελτίο Τύπου και πρόσκληση-πρόγραμμα τελετής αναγόρευσης Οικουμενικού Πατριάρχη
09/09/2014: Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2014-2015
08/09/2014: Ανάκληση πράξης διαπίστωσης λήξης της θητείας των Κοσμητόρων
04/09/2014: Εγγραφές Πρωτοετών.
29/08/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81304, ΚΕ 81324, ΚΕ 81332
31/07/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
25/07/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕ 81212, 81037, 81033, 81155)
25/07/2014: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης 2014-15 (Κομοτηνή)
25/07/2014: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης 2014-15 (Ξάνθη)
11/07/2014: Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Lehigh των ΗΠΑ κ. George Chang-Ming Sih, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
02/07/2014: 1st International Entrepreneurship Summer School
24/06/2014: Ευχαριστήρια Επιστολή Αθανασίου Καραμπίνη
20/06/2014: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
19/06/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
19/06/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
18/06/2014: Ανακοίνωση για τις Πρυτανικές Εκλογές
12/06/2014: Μεταφορά θέσεων φοιτητών-δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις
11/06/2014: Πρόγραμμα Συνεδρίασης Συμβουλίου 19-6-2014
11/06/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
10/06/2014: Εκλογικός κατάλογος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
10/06/2014: Εκλογικός κατάλογος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης
03/06/2014: Υποψήφιοι Πρυτάνεις του Δ.Π.Θ
29/05/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
26/05/2014: Πρόσκληση στη συνεδρίαση του συμβουλίου του Δ.Π.Θ
13/05/2014: Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης 2014-2015
10/05/2014: Πράξεις Συγκρότησης Συγκλήτου
09/05/2014: Ημερίδες για το πρόγραμμα Horizon 2020
07/05/2014: Aναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω των εκλογών
25/04/2014: Ψήφισμα λόγω θανάτου του Στέφανου Κουτσουμπίνα
11/04/2014: Διεθνής Πρόσκληση Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος δια την θέσιν του Πρύτανη του ΔΠΘ.
04/04/2014: ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΕΓΑ
31/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
28/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ
24/03/2014: Μήνυμα των Πρυτανικών Αρχών, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.
13/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 81176/ΑΠ 6570)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 81245/ΑΠ 6339)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81184/ΑΠ 6338)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 80969/ΑΠ 6337)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81104/ΑΠ 6350)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81320/ΑΠ 6341)
12/03/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΚΕ 81256/ΑΠ 6274)
12/03/2014: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕ 81129/ΑΠ 6336)
06/03/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
06/03/2014: Προκήρυξη βραβείων Ακαδημίας Αθηνών.
06/03/2014: Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ.
25/02/2014: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
21/02/2014: Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
20/02/2014: Εισαγόμενοι στις φοιτητικές εστίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
10/02/2014: Διευκρίνιση για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (Μεταφορά θέσης)
04/02/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
28/01/2014: Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
24/01/2014: Ανακοίνωση στεγαστικού επιδόματος 2014
23/01/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
10/01/2014: Διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
30/12/2013: Συλλυπητήριο Ψήφισμα για τον Ζαφείρη Άμπα.
18/12/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
18/12/2013: Εκλογικοι καταλογοι Πολυτεχνικης Σχολής
17/12/2013: Αναβολή εκλογών ανάδειξης Κοσμητόρων.
10/12/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
09/12/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
06/12/2013: Εισαγωγή στις φοιτητικές εστίες Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής
02/12/2013: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 2009 ΕΩΣ 2013
29/11/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
29/11/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
22/11/2013: Στέγαση φοιτητών Α έτους 2013-2014 (Β κατανομή) εξέταση ενστάσεων Α έτους και απο Β έτος εως πτυχίο
22/11/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση έρευνας διδακτορικού επιπέδου σε υπηρεσίες διαχείρισης καρδιονεφρικής νόσου (Θέση #3)
22/11/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση έρευνας διδακτορικού επιπέδου σε σημασιολογική ανάλυση δεδομένων με εφαρμογές στην ιατρική (Θέση #2)
22/11/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση έρευνας διδακτορικού επιπέδου σε διαχείριση γνώσης με εφαρμογές στην ιατρική (Θέση #1)
20/11/2013: 2η τροποποίηση ημερομηνιών για εκλογές κοσμητόρων Σχολών ΠΣ και Επ. Αγωγής
20/11/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ
18/11/2013: Εκολογικοί κατάλογοι Κοσμητορικών εκλογών.
14/11/2013: Τριμελείς Επιτροπές εκλογών Κοσμητόρων
11/11/2013: Τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
11/11/2013: Τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
29/10/2013: Δικαιούχοι φοιτητές εστιών Κομοτηνής
25/10/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
24/10/2013: Συγκρότηση Επιτροπών
24/10/2013: Στέγαση Φοιτητών στις εστίες Κομοτηνής
21/10/2013: Ανακοινοποίηση στο ορθό - Εκλογές Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής και Σχολής Επιστημών Αγωγής
18/10/2013: Εκλογές Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής και Σχολής Επιστημών Αγωγής
18/10/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
17/10/2013: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
16/10/2013: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης πρωτοετών φοιτητών Ξάνθης
14/10/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
10/10/2013: Ανακοίνωση παραλαβής δωματίων στις φοιτητικές εστίες του ΔΠΘ στην Κομοτηνή από β΄ έτος έως πτυχίο για πρώτη φορά
10/10/2013: Εξέταση Ενστάσεων Φοιτητών Από Β' Έτος Σπουδών έως Πτυχίο Στην Κομοτηνή Για Το Ακαδ. Ετος 2013-2014
05/10/2013: Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
25/09/2013: Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.
25/09/2013: Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.
25/09/2013: Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.
25/09/2013: Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.
25/09/2013: Εκλογικοί κατάλογοι της Νομικής Σχολής, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.
25/09/2013: Εκλογικοί καταλογοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή
25/09/2013: Νέες Επιτροπές εκλογής Κοσμητόρων - Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
25/09/2013: Νέες Επιτροπές εκλογής Κοσμητόρων - Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
25/09/2013: Νέες Επιτροπές εκλογής Κοσμητόρων - Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
23/09/2013: Έβδομη Συνεδρίαση Συμβουλίου Πανεπιστημίου
23/09/2013: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων.
17/09/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
13/09/2013: Ψήφισμα Συγκλήτου
10/09/2013: Έκτη (6η) συνεδρίαση Συμβουλίου του Δ.Π.Θ
09/09/2013: Δικαιολογητικά Εγγραφής-Σίτισης-Στέγασης
09/09/2013: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή εισαχθέντων έτους 2013-2014
09/09/2013: Προθεσμία εγγραφής εισαχθέντων
05/09/2013: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων.
04/09/2013: Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
04/09/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
05/08/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
05/08/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
31/07/2013: Αναστολή λειτουργίας του ΟΠΣ των γραμματειών κατά το χρονικό διάστημα 19-23 Αυγούστου.
24/07/2013: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Πρόσκληση για νέες καταχωρήσεις & διαχείριση των προτάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
24/07/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
19/07/2013: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης Κομοτηνής
19/07/2013: Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης Ξάνθης (2ο-7ο έτος) 2013-14
17/07/2013: Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης
16/07/2013: Νομοθετική ρύθμιση για επανεγγραφή ή νέα εγγραφή των πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011
05/07/2013: Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Συμβουλίου
03/07/2013: Προσκλήσεις σύμβασης μίσθωσης έργου της Επιτροπής Ερευνών
28/06/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
19/06/2013: Αναγόρευση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν κ. Isaac M. Daniel σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
17/06/2013: Πρόσκληση 5ης Συνεδρ. Συμβουλίου
11/06/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
11/06/2013: Ημερίδα της Επιτροπής Ερευνών με θέμα "Εφευρέσεις: Προστασία και Πληροφόρηση"
06/06/2013: Τέταρτη (4η) συνεδρίαση Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
30/05/2013: Προσκλήσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
24/05/2013: Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών
23/05/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
16/05/2013: Ανακοίνωση Στέγασης - Σίτισης 2013-2014
10/05/2013: Αναγόρευση του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Παύλου Μαρίνου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
29/04/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Υπηρεσίες Υποβοήθησης Διάγνωσης Καρκίνου του Μαστού µε Μεθόδους Ανάκτησης Εικόνας Βάσει Περιεχομένου"
25/04/2013: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
17/04/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
17/04/2013: Προσκλήσεις της Επιτροπής Ερευνών
17/04/2013: Ημερίδα για τον τούρκο μυστικιστή ποιητή Γιουνούς Εμρέ
10/04/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - "Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ"
10/04/2013: Νομοθετική Ρύθμιση ΥΠΑΙΘΠΑ για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
07/04/2013: Προσκλήσεις της Επιτροπής Ερευνών
29/03/2013: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (Οδηγίες Υπ.Οικονομικών & Παράταση προθεσμίας)
29/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - “ SPACE-DATA ROUTERS for Exploiting Space Data”
29/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - «ΘΑΛΗΣ –ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ– Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές (ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ/PO LEI YLIKA)»
28/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Αξιολόγηση σειρών και υβριδίων στο καλαμπόκι για αντοχή στην ξηρασία
22/03/2013: Μήνυμα των πρυτανικών αρχών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
22/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Space Internetworking Center" (SPICE)
22/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέροντος - Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις
22/03/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υλοποίηση Ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
19/03/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια και άλλες ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά και Κινεζικά ενδημικά φυτά",
14/03/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Fluorescent proteins, stable cell lines and lentiviral systems"
07/03/2013: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.
07/03/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος TSEuroTrain
04/03/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος