Έρευνα στο ΔΠΘ

Στρατηγική έρευνας στο Δ.Π.Θ.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το ΔΠΘ αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, κατανεμημένο σε 4 πόλεις, με 8 Σχολές, 19 Τμήματα, και 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ενεργό φοιτητικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 25.000 (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές, με εκατοντάδες διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και με ένα ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 600 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διάρθρωση των σπουδών του καλύπτει την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην διεξαγόμενη έρευνα.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ΔΠΘ συνεχίζει να χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος, επαναπροσανατολίζοντας την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού (περιφέρεια ΑΜΘ, κράτος) όσο και του εξωτερικού (ΕΕ). Το στίγμα του ΔΠΘ σήμερα δίνεται καταρχάς με τα καινοτόμα μεταπτυχιακά του προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Το ΔΠΘ φροντίζει να ενισχύει το ερευνητικό του προφίλ με συνεργασίες και έργα που συνεχίζουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Η στρατηγική της έρευνας στο ΔΠΘ στοχεύει αφενός στην περαιτέρω ενίσχυση και εξωστρέφεια του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του και αφετέρου στην προαγωγή του κοινωνικού του ρόλο. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο με την διττή του φυσιογνωμία δεν είναι και δεν πρέπει να μετατραπεί σε ερευνητικό ινστιτούτο αποκλειστικά προσανατολισμένο σε έρευνα αιχμής, αλλά ταυτόχρονα με την παροχή προγραμμάτων σπουδών υψηλής στάθμης να επιδιώκει και μία ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων έρευνας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης).

Η ερευνητική πολιτική του ΔΠΘ υποστηρίζει και προάγει το μοντέλο της τριπλής έλικας που αφορά: α) την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και αριστείας, β) την βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών, και γ) την αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας.