Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Ιστορικό - Σκοπός

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής και της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας .

Βασικός στόχος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές & νέους αποφοίτους, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Κτίριο III 2ος Όροφος
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Τηλ: τηλ.: 25410 79552, 25410 79430
fax.: 2541079113
Ιστοσελίδα: dasta.duth.gr/.