MENU
   Ανακήρυξη Υποψηφίου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Ανακήρυξη Υποψηφίου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Έχοντας υπόψη: 

   1. Tις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ( Α 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
   2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (τ.Α') «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και άλλες διατάξεις» 
   3. Την αριθ. 77561/Ζ1/2020 (Β'2481) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» 
   4. Την αριθ. 153348/Ζ1/2017 (ΦΕΚ Β'3255) Υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι »
   5. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/50483/3701/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ8Υ46ΨΖΥ1-ΡΨ7) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. 
   6. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/52018/3792/31-05-2021 αίτηση υποψηφιότητας της κας Ελένης Δούδα Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.
   7. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/53389/3853/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΜΝ46ΨΖΥ1-ΧΧΖ) πράξη ορισμού Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.
   8. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει κώλυμα εκλογιμότητας της ανωτέρω μοναδικής υποψήφιας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας
   Ανακηρύσσουμε


   Την Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας κα Ελένη Δούδα, ως υποψήφια για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

   Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
    

   Documents to download

   Print