MENU
   Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ για τη διετία 2022-2024

   Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ για τη διετία 2022-2024

   Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία ορίστηκε στις 10/06/2022 από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, και αποτελούνταν από τον Ιωάννη Νικολάου Αναπληρωτή Καθηγητή, Σταμάτιο Ζώρα Αναπληρωτή Καθηγητή και Κωνσταντίνο Χριστοφορίδη Επίκουρο Καθηγητή έχει αλλάξει τη σύστασή της με την είσοδο του κυρίου Γεωργίου Γκίκα Αναπληρωτή Καθηγητή (πρώτου αναπληρωματικού μέλους) και την αποχώρηση του κύριου Χριστοφορίδη Κωνσταντίνου που νόμιμα έχει άδεια από 14 – 20 Ιουνίου 2022. Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με την υπηρεσία διοικητικού διότι με το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας η συμμετοχή των μελών της εφορευτικής είναι καίριας σημασίας σε όλη την προετοιμασία των εκλογών και κυρίως την ημέρα των εκλογών (δοκιμαστικές ψηφοφορίες, χρήση αλφαριθμητικών κλειδιών). 
   Η εφορευτική επιτροπή με τη νέα σύνθεση συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ. και αφού έλαβε υπόψη:

   1. τις διατάξεις του άρθρου 23, του Ν.44485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργάς της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 97 και 131 του Ν. 4692/2020 (Α’111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». 
   2) τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α’136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
   3. τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρθμ. 153348/Ζ1/15/09/2017 (ΦΕΚ 3255/Β’/15-09-2017 με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν4485/2015(Α’114) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/Β’/13-11-2017) Υπρουγική Απόφαση.
   4. τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/Β’/19-11-2021) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
   5. με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΣ/53529/773/03.06.2022 αίτηση υποψηφιότητας για πρόεδρος του Αν. Καθηγητή κ. Σ. Ντούγια
   6. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΣ/55205/802/09.06.2022 αίτηση υποψηφιότητας για πρόεδρος του Καθηγητή κ. Κ. Κουρτίδη,
   7. την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΣ/5775/797/08.06.2022 αίτηση υποψηφιότητας για αναπληρωτής πρόεδρος της Καθηγήτριας κα. Α. Δημούδη, 


   και ήλεγξε τα νομιμοποιητικά έγγραφα και αφού διαπίστωσε ότι οι παραπάνω υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων,    

   ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

   Τους 

   κ. Κ. Κουρτίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

   Και 

   κ. Σ. Ντούγια, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

   ως υποψήφιους για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

   Και την 

   κα. Α. Δημούδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

   ως υποψήφια για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

    

   Τέλος, διαχειριστής του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ ορίστηκε ο Ιωάννης Νικολάου Αναπληρωτής Καθηγητής. 

    

       Ξάνθη, 14 Ιουνίου 2022

   Η Εφορευτική Επιτροπή
   Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου, Πρόεδρος 

   Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Γκίκας,

   Αναπλ. Καθηγητής Σταμάτιος Ζώρας

   Print