MENU
   Ανατέθηκε από το Δ.Π.Θ. η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή της Πολυλειτουργικής Εγκατάστασης Άθλησης και Εκπαίδευσης του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

   Ανατέθηκε από το Δ.Π.Θ. η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή της Πολυλειτουργικής Εγκατάστασης Άθλησης και Εκπαίδευσης του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

   Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Αναδόχου Σύμπραξης «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ - CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ - INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε» η σύμβαση από την οποία θα προκύψει η μελέτη για την κατασκευή της Πολυλειτουργικής Εγκατάστασης Άθλησης και Εκπαίδευσης του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. 
   Προϋπολογισμός δημοπράτησης 1.699.050,80€ (με ΦΠΑ 24%), και σύμβασης 385.020,00€ (με ΦΠΑ 24%).
   Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου είναι 305 ημέρες.
   Στην υπογραφή της Σύμβασης με την ανάδοχο Σύμπραξη ήταν παρόντες ο Πρύτανης, Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητής Φώτης Μάρης και Μαρία Μιχαλοπούλου, η Κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑ Καθηγήτρια Ελένη Δούδα και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δ.Π.Θ. κα Λιάνα Βατσιτσή.
   Ο πολυχώρος άθλησης και εκπαίδευσης προορίζεται για να καλύψει τις σύνθετες δράσεις εκπαίδευσης και άθλησης οι οποίες περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών, στις ερευνητικές δραστηριότητες και στις δράσεις διασύνδεσης και προσφοράς της ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ και του Πανεπιστημίου προς στους πολίτες της Θράκης.
   Το συνολικό εμβαδόν του πρότυπου αυτού κτιρίου ανέρχεται σε 3.550 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου σε 10.500 τ.μ., ο οποίος θα διαμορφωθεί ώστε να έχει λειτουργική διασύνδεση με τις υπάρχουσες υποδομές εκπαίδευσης και άθλησης, με τους χώρους στάθμευσης, κατάλληλο φωτισμό, διαδρόμους κίνησης, οδούς πρόσβασης, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων και γήπεδα αθλημάτων όπως τένις, μπάσκετ κλπ.
   Ο πολυχώρος άθλησης οροθετείται  εντός της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής βορείως του Κολυμβητηρίου, λειτουργώντας διασυνδεδεμένος με τις λοιπές υπάρχουσες αλλά και τις υπό κατασκευή κτηριακές υποδομές (ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια και πεζοπορκές διαδρομές και όργανα άθλησης υπαίθρου εντός πανεπιστημιούπολης – μέσω Leader, ξενώνες φιλοξενίας - μέσω ΣΔΙΤ), δημιουργώντας ένα πρότυπο κτηριακό συγκρότημα σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της Σχολής. 

   Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο που θα εξυπηρετεί Αθλήματα Αθλοπαιδιών, Αθλήματα Γυμναστικής και Αθλήματα Κλειστού Στίβου. Επιπλέον, θα διαθέτει κερκίδες υποδοχής περιορισμένου αριθμού θεατών (περίπου 500), όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις αθλουμένων, όπως και σειρά βασικών εξυπηρετήσεων κοινού καθώς προβλέπεται να είναι αποτελέσει έναν ζωντανό οργανισμό, ανοικτό στους φοιτητές του ΔΠΘ αλλά και στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

   Ενότητα Αθλημάτων Αθλοπαιδιών 
   Η ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο (αλλά και επιμεριζόμενο κατά τμήματα) χώρο, ενδεικτικά  τα αθλήματα Χειροσφαίρισης (Handball), Καλαθοσφαίρισης (Basketball), Πετοσφαίρισης (Volleyball), 7x7 ή 5x5 Ποδοσφαίρου Σάλας, Τένις, Μπάντμιντον, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, κ.ά. 


   Ενότητα Αθλημάτων/Αγωνισμάτων Γυμναστικής 
   Η ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο χώρο, ανεξάρτητο λειτουργικά από τον χώρο Αθλημάτων Αθλοπαιδιών, αθλήματα/αγωνίσματα Γυμναστικής ανδρών και γυναικών:

   • Ανδρών: Άλμα/ Έδαφος, Κρίκοι, Ίππος, Μονόζυγα, Παράλληλοι Ζυγοί
   • Γυναικών: Δίζυγο, Άλμα, Έδαφος, Δοκός, Σχοινάκι, Κορύνες, Στεφάνι, Μπάλα, Κορδέλες

   Ο χώρος Γυμναστικής, καθώς προβλέπεται κυρίως ως προπονητικός, δεν θα διαθέτει podium που απαιτείται για διεθνείς συναντήσεις, αλλά θα διαθέτει προπονητικό δάπεδο διαστάσεων 12,00x12,00 μ. (floor exercise area), το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί και εξοπλισμούς επί μέρους αγωνισμάτων.
   Ενδεικτικά στους εξοπλισμούς περιλαμβάνονται: οριζόντια μπάρα, ασύμμετρες μπάρες, παράλληλες μπάρες, πλαίσιο κρίκων, δοκός, ίππος, στρώματα ασφαλείας, μπάρες μπαλέτου, μανιτάρια γυμναστικής. Επίσης σημειώνεται ότι πρόβλεψη θα υπάρχει και για εξοπλισμό τραμπολίνο, όπως και για τοίχωμα αναρρίχησης και ακροβατικό διάδρομο. 


   Ενότητα Αθλημάτων Κλειστού Στίβου 
   Η ενότητα αυτή προορίζεται να εξυπηρετεί σε ενιαίο χώρο, επίσης ανεξάρτητο λειτουργικά από τους χώρους Αθλοπαιδιών & Γυμναστικής, αγωνίσματα κλειστού στίβου, ενδεικτικά:

   • Αγωνίσματα Δρόμου: δρόμος 60μ. με 6 λωρίδες
   • Αγωνίσματα Αλμάτων: «εις μήκος: Απλούν & Τριπλούν» (συνολικό μήκος διαδρόμου επιτάχυνσης 53μ. & σκάμμα), «εις ύψος» (με χώρο επιτάχυνσης και στρώμα προσγείωσης), «επί κοντώ». 

   Λοιποί Χώροι Υποστήριξης και Βοηθητικοί Χώροι 
   Πέραν των 3 βασικών λειτουργικών ενοτήτων εξυπηρέτησης Αθλημάτων, όπως προαναφέρθηκαν, προβλέπονται οι εξής χώροι:

   Α) Ζώνη Θεατών: συναρμολογούμενη κερκίδα μεταλλικής κατασκευής 6 αναβαθμών με πλαστικό κάθισμα χωρίς πλάτη), συνολικού μήκους 50 μ. και χωρητικότητας 500 θεατών.Στη ζώνη αυτή θα πρέπει να προβλέπονται χώροι WC ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ για θεατές, καθώς μάλιστα προβλέπεται το Πρότυπο Κλειστό Γυμναστήριο να είναι ανοικτό και στο κοινό, βεβαίως με ελεγχόμενη πρόσβαση.

   Β) Εξυπηρετήσεις Αθλουμένων: Προβλέπονται 2 Μονάδες Αποδυτηρίων 50 τ.μ. (σχετ. προδιαγραφές ΓΓΑ). Κάθε μονάδα θα διαθέτει βασικό χώρο ένδυσης - απόδυσης 30 τ.μ., με 2 WC, 4 νιπτήρες, 1 WC για ΑΜΕΑ & χώρο DC 7 παροχών.

   Γ) Υποστηρικτικοί Χώροι: Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται 2 Γραφεία (προπονητές, διοίκηση), Ιατρείο-Πρώτες Βοήθειες, fitness center, αίθουσα ελέγχου.
   Δ) Κυλικείο: Το κυλικείο υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί κυρίως τους αθλούμενους.
   Ε) Αποθήκες - Λοιποί Βοηθητικοί Χώροι - Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων: Οι χώροι αυτοί μπορεί να μην προσμετρούνται στη δόμηση, χωροθετούμενοι σε υπόγεια στάθμη. Κατά το σχεδιασμό θα υπολογιστεί ανά άθλημα/αγώνισμα ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός και θα διαχωριστεί ο μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός-fixed sport equipment  (π.χ. ο εξοπλισμός Γυμναστικής) από τον κινητό εξοπλισμό-moveable sport equipment (ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης αθλημάτων αθλοπαιδιών όπως handball, volleyball, 5x5 / 7x7 ποδοσφαίρου, τένις).
   Όσον αφορά σε ζητήματα σχετικά με συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος οι Η/Μ Εγκαταστάσεις θα διασφαλίζουν συνθήκες θερμοκρασίας 15°0 (min) - 21"0 (επιθυμητό), φωτισμό 300 Lux (min) και 3 εναλλαγές αέρα/ώρα. 


   Περιβάλλων χώρος 
   Προβλέπεται η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 10.500 m2 εντός του οποίου θα προβλεφθούν χώροι στάθμευσης, κατάλληλος φωτισμός, διάδρομοι κίνησης, οδοί πρόσβασης, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων και γήπεδα αθλημάτων. 
   Προβλέπεται να κατασκευαστούν τα εξής:

   • Δύο γήπεδα beachvolley καθαρών διαστάσεων 16 x 8 m σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.
   • Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 με διαστάσεις: μήκος 38 - 42 μ και πλάτος 18 - 22 μ με συνθετικό τάπητα και κατασκευή περίφραξης.
   • Δύο γήπεδα τένις καθαρών διαστάσεων 24 χ 11 m με ασφαλτοτάπητα και περίφραξη.
   • Ένα γήπεδο μπάσκετ καθαρών διαστάσεων 28 χ 15 m με ασφαλτοτάπητα και περίφραξη.
   • Δύο γήπεδα bocce καθαρών διαστάσεων 18,29 χ 3,66 m με περιμετρικά τοιχία. 
   • Έναν χώρο στον οποίο θα αναπτυχθεί ένας «στίβος περιπέτειας» με δραστηριότητες όπως εναέρια περάσματα, fly foxing, δοκούς ισορροπίας, αναρρίχηση σε δίχτυ αράχνης, και σε κατάλληλα διαμορφωμένους τοίχους και άλλα με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

   Από την Πρυτανεία
   Κομοτηνή 21.09.2020

    

   Print